panme điện tử Micrometer head BSQ JALB-73-DIG

hiển thị LCD, có khóa, chống xoay, Stroke. ±12.5mm

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-74-F

hành trình 50mm, Stroke. ±25mm, 10㎛

Đơn giá: 1.980.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-73-RS

Stroke ±12.5mm, 10㎛,

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-73-FS

Stroke. ±12.5mm, 10㎛, hành trình 25mm

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-R

Stroke. ±6.5mm, 10㎛

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-F

Stroke. ±6.5mm, 10㎛, hành trình 13mm, đầu phẳng

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-FC

Stroke. ±6.5mm, 10㎛

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-RC

Stroke. ±6.5mm, 10㎛, hành trình 13mm, đầu tròn Ø5

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-R

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-F

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-RC

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-FC

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-FS

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-RS

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: 460.000 VNĐ