Cảm Biến Vùng Autonics BWM

số kênh cảm biến 8-62 kênh,

khoảng cách các kênh 25-200mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Bùng Autonics BWML Series

8 đến 62 kênh, vùng phát hiện (280 đến 1595 mm)

Đơn giá: Liên hệ