Cảm Biến Vùng Autonics BWM

số kênh cảm biến 8-62 kênh,

khoảng cách các kênh 25-200mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Bùng Autonics BWML Series

8 đến 62 kênh
vùng phát hiện
(280 đến 1595 mm)

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ