Cảm biến an toàn AUTONICS SFL series

Phần mềm atLightCurtain theo dõi các chức năng

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14

Khoảng cách tối đa thu phát, 0.2-10m,

567mm,

trục quang: 9mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL20

Khoảng cách tối đa thu phát,

0.2-15m, 567mm,

trục quang: 15mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL30

0.2-15m, bề rộng phát hiện 567mm, trục quang: 25mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA Series

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-15

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 144mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-23

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 216mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-31

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 288mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-39

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 360mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-47

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 432mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-55

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 504mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-63

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 576mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-71

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 648mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-79

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 720mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-87

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 792mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-95

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 864mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-103

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 936mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-111

đối tượng phát hiện >Ø14mm,

Chiều cao bảo vệ 1,008mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-15-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 144mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-23-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 216mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-31-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 288mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-127

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,152mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-39-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 360mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-135

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,224mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-143

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,296mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-47-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 432mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-151

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,368mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-55-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 504mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-159

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,440mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-63-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 576mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-167

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,512mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-71-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 648mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-175

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,584mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-79-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 720mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-183

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,656mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-87-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 792mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-191

đối tượng phát hiện Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,728mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-95-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 864mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFL14-103-A

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 936mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến an toàn AUTONICS SFLA14-199

đối tượng phát hiện >Ø14mm, Chiều cao bảo vệ 1,800mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ