cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-50

300~3300mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA, 1~5V, Ohm,

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: 28.330.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-05

300~3300mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA, 1~5V, Ohm,

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: 27.070.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-100

400~8400mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA, max100mA,

24VDC

Đơn giá: 33.270.000 VNĐ

cảm biến siêu âm DHS DU-50-WB

Phạm vi: 300~5.3m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: 21.310.000 VNĐ

Cảm biến đo mức siêu âm Daehan Sensor DU-10-G

100~1000mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: 18.970.000 VNĐ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-WB-C

300~5300mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-G

300~3000mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-WB-C

300~10,300mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-G-C

300~5000mm, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-G-C

Phạm vi: 300~10m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-12

Phạm vi đo: 12m,

out: 4~20mA, 1~5VDC, Ohm,

24VDC

Đơn giá: 46.410.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-12-D

Phạm vi đo: 500mm ~ 12m,

out: 4~20mA, RS-485, 4 Relay

24VDC

Đơn giá: 47.310.000 VNĐ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-05-L

Phạm vi đo: 300~5m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA

RS485 (Modbus), RS485 (DTMS)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-010-L

Phạm vi đo: 300~10m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA

RS485 (Modbus), RS485 (DTMS)

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-L

Phạm vi đo: 300~5m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-L

Phạm vi đo: 300~10m, 0.25%,

Ngõ ra: 4 ~ 20mA, 2 dây

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-010-B

300mm~10m, 0.25%,

Ngõ ra: 4 ~ 20mA,

RS485 (Modbus), RS485 (DTMS)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-05-B

300mm~5m, 0.25%,

Ngõ ra: 4 ~ 20mA,

RS485 (Modbus), RS485 (DTMS)

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-B

Phạm vi đo: 300~5m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-B

Phạm vi đo: 300~10m, 0.25%,

Ngõ ra: 4~20mA

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm chống nổ Daehan DU-100-EX

Tiêu chuẩn chống nổ: Ex d mb IIB T6

Phạm vi đo: 300~10m

Ngõ ra: 4 ~ 20mA, 2 dây

Đơn giá: Liên hệ