Cáp I/O Autonics CH series

- Từ 20 đến 50 chân

- Hirose, Fujitsu, D-sub, 3M

- Ổ và phích cắm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 37 chân Autonics CH37-DS

Ổ cắm Hirose - D-sub 37 chân,

Ổ cắm Hirose - D-sub 37 chân,

Cáp dài 1.5m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 37 chân Autonics CH37-DP

Phích cắm Hirose - D-sub 50 chân,

Phích cắm Hirose - D-sub 50 chân,

Cáp dài 1.5 - 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 20 chân Autonics CO20-MP

Cáp dài 1 - 20m

20 chân

Loại phích 3M - 1 đầu cáp hở

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 50 chân Autonics CO50-MP

50 chân

Phích nối kiểu 3M

Cáp dài 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp IO 20 chân Autonics CO20-MP010-R

40 chân

Phích nối kiểu Hirose

Cáp dài 1m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 50 chân Autonics CO50-MP010-R

50 chân

Phích nối kiểu H3M

Cáp dài 1m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 20 chân Autonics CO20-MP020-R

20 chân

Phích nối kiểu 3M

Cáp dài 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O Autonics CO20-HP020-R

20 chân,

dài 2m, 

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Cáp I/O 20 chân Autonics CO20-MP

Chiều dài cáp tùy chọn: 1, 2, 3m

Giá KM còn: 649.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 970.000 VNĐ

Cáp nối Autonics CJ-HPHP20-V1N010-1ANR

20pin kiểu Hirose Plug - Hirose Plug, dài 1m.

Giá KM còn: 327.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 488.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics CJ-HPHP20-V1N010-1ANL

20pin kiểu Hirose Plug - Hirose Plug, dài 1m.

Giá KM còn: 327.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 488.000 VNĐ

Cáp nối Autonics CJ-HPHP20-V1N010-1APR

20pin kiểu Hirose Plug - Hirose Plug, dài 1m.

Giá KM còn: 327.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 488.000 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N010-2ANR

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N010-2ANR

Giá KM còn: 327.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 488.000 VNĐ

Cáp nối I/O Autonics CJ-HPHP20-V1N020-1ANR

Cáp nối I/O Autonics CJ-HPHP20-V1N020-1ANR

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1ANL

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1ANL

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1APR

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1APR

Giá KM còn: 398.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 594.000 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1BNR

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1BNR

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1CNR

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1CNR

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1CNL

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-1CNL

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-2ANR

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP20-V1N020-2ANR

Giá KM còn: 397.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 593.600 VNĐ

Cáp PLC Autonics CJ-HPHP40-V1N010-1ANL

Cáp PLC Autonics CJ-HPHP40-V1N010-1ANL

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V1N010-1APL

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V1N010-1APL

Giá KM còn: 454.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.400 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V1N010-1BNL

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V1N010-1BNL

Giá KM còn: 454.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.400 VNĐ

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V2L010-1ANL

Autonics Terminal Blocks CJ-HPHP40-V2L010-1ANL

Giá KM còn: 610.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 911.600 VNĐ

Cáp I/O Autonics CJ-HPHP40-V2L020-1APL

40 chân

Đầu nối kiêu Hirose

Cáp dài 2m

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Cáp nối Autonics CJ-HPFP40-V1N010-1ANR

Cáp nối Autonics CJ-HPFP40-V1N010-1ANR

Giá KM còn: 554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 826.800 VNĐ

CJ-HPDS37-V1N025-1ANR

CJ-HPDS37-V1N025-1ANR

Giá KM còn: 676.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.010.000 VNĐ

CJ-HPDS37-V1N015-1CPR

CJ-HPDS37-V1N015-1CPR

Giá KM còn: 603.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 900.000 VNĐ

CJ-HPDS37-V1N015-1CNR

CJ-HPDS37-V1N015-1CNR

Giá KM còn: 603.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 900.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics CJ-HPFP40-V1N010-2ANL

Cáp I/O Autonics CJ-HPFP40-V1N010-2ANL

Giá KM còn: 554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 826.800 VNĐ

CJ-HPDS37-V1N015-1BNR

CJ-HPDS37-V1N015-1BNR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N015-1ANR

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N015-1ANR

Giá KM còn: 603.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 900.000 VNĐ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1ANR

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1ANR

Giá KM còn: 529.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 790.000 VNĐ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP50-HP020

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP50-HP020

Giá KM còn: 554.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 827.000 VNĐ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP50-HP010

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP50-HP010

Giá KM còn: 448.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 670.000 VNĐ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP40-VP030-L

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HP40-VP030-L

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1CPR

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1CPR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1CNR

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1CNR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1BNR

Cáp Nối I/O Autonics CJ-HPDS37-V1N005-1BNR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ