Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, 15R

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FTS-320-05

thu phát riêng, M3, 150mm, 15R, cáp 2m, min D0.5

Giá KM còn: 446.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 667.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05R

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.3mm, 110mm, R1

Giá KM còn: 923.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.378.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS1-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-06B

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.3mm, 110mm, R5

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-310-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, R15

Giá KM còn: 402.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 600.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS-420-10

thu phát riêng, M4,

đối tượng Ø1mm,

500mm, R30

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-420-10

sợi quang, thu phát riêng, M4, 500mm, R30, cáp 2m

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

Giá KM còn: 235.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 352.000 VNĐ

thấu kính cho cáp sợi quang Autonics FDC-2

Thấu kính đốm tia cực nhỏ

Giá KM còn: 241.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10H

sợi quang, thu phát riêng, 30R, M4, 300mm, D1.

Giá KM còn: 566.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 845.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-15H1

thu phát riêng, M4, phát hiện Ø1mm, 500mm, R50

Giá KM còn: 1.237.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.847.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05

sợi quang, thu phát chung, M4, 40mm, 15R,D 0.03,cáp 2m

Giá KM còn: 268.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 400.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 276.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 412.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10

- Nguyên lý: thu phát riêng,

- 30R, M4, 500mm,

- Đối tượng nhỏ nhất 1mm.

Giá KM còn: 268.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 400.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-13

sợi quang, thu phát riêng, 4R, M4, 400mm, D1.

Giá KM còn: 582.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDC-320-05

sợi quang, thu phát chung, R15, 40mm, Ø0.03mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10R

sợi quang, thu phát riêng, R1, M4, 500mm, D 0.5

Giá KM còn: 1.235.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.844.400 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FDP-320-10

thu phát chung, R30, 120mm, D0.03mm, Cáp 2m

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 321.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-13B

sợi quang, thu phát riêng, R5, M4, 400mm, D 0.6

Giá KM còn: 582.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-320-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M3, 40mm, D 0.03

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS2-320-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M3, 40mm, D0.03

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-420-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M4, 40mm, D 0.03

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS2-420-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M4, 40mm, D 0.03

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-620-10

sợi quang, thu phát riêng, R15, M3, 120mm, D 0.03

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS2-620-10

sợi quang, thu phát riêng, R30, M4, 120mm, D 0.03

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-620-F2

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10H

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 566.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 845.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-15H1

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R50, m3, 160mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Ống Bảo Vệ Cáp Sợi Quang Autonics FTH-305

Ống Bảo Vệ Cáp Sợi Quang Autonics FTH-305

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-405

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-405

Giá KM còn: 482.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 720.800 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-605

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-605

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-310

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-310

Giá KM còn: 497.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 742.000 VNĐ

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-410

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-410

Giá KM còn: 497.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 742.000 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-610

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-610

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-320-05R

sợi quang, thu phát chung, 35mm, 1R, M3, D0.0125mm, cáp 2m

Giá KM còn: 582.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.200 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05R

thu phát chung, M4, 35mm, 15R, D 0.0125, cáp 2m

Giá KM còn: 894.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.335.600 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-320-05

sợi quang, thu phát chung, 40mm, 15R, M3, D0.03mm, cáp 2m

Giá KM còn: 276.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 412.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10R

sơi quang, thu phát chung , D0.04, R1, m6, 130mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ