Cảm biến sợi quang Autonics FTS-320-05

thu phát riêng, M3, 150mm, 15R, cáp 2m, min D0.5

Giá KM còn: 662.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD series

khoảng cách phát hiện tối đa: 35-160mm

Bán kính cáp bẻ cong: 1R-30R

phản xạ hội tụ

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Giá KM còn: 686.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.024.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-06B

thu phát riêng, M3, uổn cong R5

Khoảng cách phát hiện 110mm

Đối tượng phát hiện min: Ø0.3mm

Giá KM còn: 701.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.047.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-310-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, R15

Giá KM còn: 492.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 735.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS-420-10

thu phát riêng, M4,

đối tượng Ø1mm,

500mm, R30

Giá KM còn: 552.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 824.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-420-10

sợi quang, thu phát riêng, M4, 500mm, R30, cáp 2m

Giá KM còn: 567.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 847.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05R

thu phát riêng, M3, uổn cong R1

Khoảng cách phát hiện 110mm

Đối tượng phát hiện min: Ø0.3mm

Giá KM còn: 1.025.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.530.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS1-320-05

sợi quang, thu phát riêng,

M3, 150mm, R15,

cáp 2m

Giá KM còn: 741.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.106.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05

thu phát riêng, M3,

phát hiện Ø0.5mm,

150mm, 15R

Giá KM còn: 512.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 765.000 VNĐ

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

Giá KM còn: 228.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 341.000 VNĐ

thấu kính cho cáp sợi quang Autonics FDC-2

Thấu kính đốm tia cực nhỏ

Giá KM còn: 241.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10H

thu phát riêng, 30R, M4,

Khoảng cách phát hiện: 300mm

Đối tượng phát hiện: D1

Giá KM còn: 860.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.284.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-15H1

thu phát riêng, M4, phát hiện Ø1mm, 500mm, R50

Giá KM còn: 1.833.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.737.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05

sợi quang, thu phát chung, M4, 40mm, 15R,D 0.03,cáp 2m

Giá KM còn: 473.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 706.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 322.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 482.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10

- Nguyên lý: thu phát riêng,

- 30R, M4, 500mm,

- Đối tượng nhỏ nhất 1mm.

Giá KM còn: 398.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 594.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-13

sợi quang, thu phát riêng, 4R, M4, 400mm, D1.

Giá KM còn: 591.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 883.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDC-320-05

sợi quang, thu phát chung, R15, 40mm, Ø0.03mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 362.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 541.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10R

sợi quang, thu phát riêng, R1, M4, 500mm, D 0.5

Giá KM còn: 910.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.359.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FDP-320-10

thu phát chung, R30, 120mm, D0.03mm, Cáp 2m

Giá KM còn: 228.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 341.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-13B

sợi quang, thu phát riêng, R5, M4, 400mm, D 0.6

Giá KM còn: 591.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 883.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-320-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M3, 40mm, D 0.03

Giá KM còn: 532.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 794.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-420-05

sợi quang, thu phát riêng, R15, M4, 40mm, D 0.03

Giá KM còn: 607.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 906.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FDS-620-10

sợi quang, thu phát riêng, R15, M3, 120mm, D 0.03

Giá KM còn: 456.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 682.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-620-F2

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 418.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 624.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10H

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 860.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.284.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-15H1

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R50, m3, 160mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 1.833.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.737.000 VNĐ

Ống Bảo Vệ Cáp Sợi Quang Autonics FTH-305

Ống Bảo Vệ Cáp Sợi Quang Autonics FTH-305

Giá KM còn: 521.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 779.000 VNĐ

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-405

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-405

Giá KM còn: 521.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 779.000 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-605

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-605

Giá KM còn: 288.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 431.000 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-310

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-310

Giá KM còn: 538.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 803.000 VNĐ

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-410

Ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FTH-410

Giá KM còn: 538.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 803.000 VNĐ

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-610

ống bảo vệ cáp sợi quang Autonics FDH-610

Giá KM còn: 307.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 459.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-320-05R

sợi quang, thu phát chung,

35mm, 1R, M3,

Đối tượng: D0.0125mm, cáp 2m

Giá KM còn: 910.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.359.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05R

thu phát chung, M4, 35mm, 15R, D 0.0125, cáp 2m

Giá KM còn: 985.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.471.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-320-05

sợi quang, thu phát chung,

40mm, 15R, M3, D0.03mm,

cáp 2m

Giá KM còn: 398.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 594.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10R

sơi quang, thu phát chung , D0.04, R1, m6, 130mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 835.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-320-F

cảm biến sơi quang , M3, 40mm, D0.03, R15, cáp dài 2m,

Giá KM còn: 492.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 735.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-320-F1

cảm biến sơi quang , M3, 60mm, D0.03, R15, cáp dài 2m,

Giá KM còn: 492.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 735.000 VNĐ