Cảm Biến Sợi Quang Autonics GD-420-20H2

sơi quang , 100mm, D0.03, R50, M4, cáp dài 2m,

Giá KM còn: 2.117.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics GD-620-20H2

khoảng cách phát hiện 100mm,

D0.03, R50, M4,

cáp dài 2m,

Giá KM còn: 3.262.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.869.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics GTU3-320-H2

sơi quang ,loại chữ U, 20mm, D2.5, R25, cáp dài 2m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GLF-310-12V3L

sơi quang , loại dẹt, 60mm, D1.5, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GLF-310-12V2L

sơi quang , loại phẳng, 60mm, D2, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GLF-310-12V2

sơi quang , loại dẹt, 60mm, D2, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GDL-610-12V2

cảm biến sơi quang , loại chữ L, 130mm, D0.2, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GD-610-12V2

cảm biến sơi quang , 120mm, D0.1, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GT-410-12V2

cảm biến sơi quang , 340mm, D0.1, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GTL-410-12V2

loại chữ L, 340mm, D0.2, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GLF-320-12H2L

sơi quang , loại phẳng, 120mm, D0.6mm, R25, cáp dài 1m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GDR-620-17H3

thu phát riêng, M6, Ø0.08mm, 260mm, 25R, cáp dài 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GDR-620-17H2

thu phát riêng, M6, Ø0.08mm, 250mm, 25R, cáp dài 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GDL-620-12H3

Cảm biến sợi quang, Loại chữ L, 260mm, D0.08mm, R25, cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GDL-620-12H2

Cảm biến sợi quang, Loại chữ L, 260mm, D0.08mm, R25, cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GD-620-12H3

Khoảng cách phát hiện 270mm,

D0.08, R25, M4,

cáp dài 2m,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GTR-420-12H3

Khoảng cách phát hiện: 630mm,

Đối tượng: D0.08mm, R25,

cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GTR-420-12H2

Khoảng cách phát hiện: 650mm,

Đối tượng: D0.08mm, R25,

cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GTL-420-12H3

loại L, 680mm. D0.08mm, R25, cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GTL-420-12H2

loại L, 670mm. D0.08mm, R25, cáp 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến sợi quang Autonics GT-420-13H2

khoảng cách phát hiện 400mm, D1mm, R25, cáp dài 2m.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ