màn hình cảm ứng HMI PanelMaster

Kích thước: 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI Cermate PT2 Series

1 Ethernet (RJ45), Remote, 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI Cermate PK2 Ethernet

1 Ethernet (RJ45), 64MB SDRAM, Serial, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI serial Cermate PK2 Serial

64MB SDRAM, Serial, 3COM, 2USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI Cermate IT4 SERIES

Micro SD, 2USB, 2COM, Ethernet, RTC, 7, 10, 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 7" PanelMaster Cermate PT2070-51ST

7", TFT LCD, 800*480, 2USB, 5COM, Ethernet, RTC,

Đơn giá: Liên hệ

Modbus Gateway Cermate SX51-21

Ethernet, USB, Serial (RS485/RS422)

Đơn giá: Liên hệ

MODBUS GATEWAY CERMATE SX51-51

Ethernet, USB, Serial (RS485/RS422)

Đơn giá: Liên hệ

Remote Maintenance Protocol Gateway ES20

bao gồm 1LAN / 4COM / 6DI / 2DO / 2AI

Đơn giá: Liên hệ

Remote Maintenance Protocol Gateway ES20-A01

BAO GỒM 1LAN / 4COM / 1USB / COM3_4 (DB9 Male)

Đơn giá: Liên hệ

Smart Protocol Gateway CERMATE ES21

2LAN, 4COM, 2USB, Micro SD, 6DI, 2DO, 2AI, COM3:RS-232 / COM4:RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Cross-Domain IIoT Protocol Gateway Cermate ES22

2LAN(Dual-IP) / 4COM / 2USB / MicroSD / RTC / 6DI/2DO/2AI / RS-232 / RS-485

Đơn giá: Liên hệ

ROUTER công nghiệp 4G/WIFI RU200

Hỗ trợ mạng 4G LTE, WiFi, IEEE802.11b / g / n, 3G và 2G

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI PanelMaster SPM2

- Modbus/PLC Protocol,

- Data Transfer, VNC, MQTT,

- Remote Program, LINE/Message

Đơn giá: 4.040.000 VNĐ

Màn hình HMI PanelMaster SPM207-1C21S

VNC: giám sát từ xa

MQTT - giao thức nhắn tin

Remote PLC Program

Đơn giá: Liên hệ