Modbus Gateway Cermate SX51-21

Ethernet, USB, Serial (RS485/RS422)

Hỗ trợ thông báo cảnh báo tức thì

Hỗ trợ thông báo SMS

Đơn giá: Liên hệ

MODBUS GATEWAY CERMATE SX51-51

Ethernet, USB, Serial (RS485/RS422)

Đơn giá: Liên hệ

Cổng giao thức bảo trì từ xa Cermate ES20

bao gồm 1LAN / 4COM / 6DI / 2DO / 2AI

Đơn giá: Liên hệ

Gateway giao thức bảo trì từ xa Cermate ES20-A01

BAO GỒM 1LAN / 4COM / 1USB / COM3_4 (DB9 Male)

Đơn giá: Liên hệ

Gateway thông minh CERMATE ES21

2LAN, 4COM, 2USB, Micro SD, 6DI, 2DO, 2AI, COM3:RS-232 / COM4:RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Gateway giao thức IIoT đa miền Cermate ES22

2LAN(Dual-IP) / 4COM / 2USB / MicroSD / RTC / 6DI/2DO/2AI / RS-232 / RS-485

Đơn giá: Liên hệ

ROUTER công nghiệp 4G/WIFI RU200

Hỗ trợ mạng 4G LTE, WiFi, IEEE802.11b / g / n, 3G và 2G

Đơn giá: Liên hệ