Màn hình HMI Cermate

Kích thước: 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate PT2 Series

1 Ethernet (RJ45), Remote, 4.3, 7, 8, 10.1, 10.4. 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate PK2 Ethernet

1 Ethernet (RJ45), 64MB SDRAM, Serial, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI serial Cermate PK2 Serial

64MB SDRAM, Serial, 3COM, 2USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Cermate IT4 SERIES

Micro SD, 2USB, 2COM, Ethernet, RTC, 7, 10, 12, 15"

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 7" Cermate PT2070-51ST

7", TFT LCD, 800*480, 2USB, 5COM, Ethernet, RTC,

Đơn giá: Liên hệ