Đồng hồ phân tích điện năng 3 pha Acrel ACR320ELH

U, I, ∑PF, kW, kvar, kVA, kWh, kvarh, kvah, 31 harmonics

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài tích cực Acrel ANAPF

Tổng hài: 2-51st Harmonics, RS485, dòng max 150A

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ chất lượng điện năng lưới điện Entes EMR

U, I, Hz, kW, kWh, Demand, Cosφ, tổng hài THD 15, 31, LOG

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ PHÂN TÍCH ĐIỆN NĂNG ENTES EMR-53

THD 31, U, I, Hz, kW, kWh,

Demand max và min,

lưu sự kiện

Đơn giá: 3.190.000 VNĐ

Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

đo 3pha : V / I, P, Q, S, kWh, kVArh, Hz, cosϕ, Max, Min

Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng điện năng MPR-1 series

Demand, Max, Min, THD-V, THD-U, THD-I, tổng hài 51, RS485

Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Entes MPR-2

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, hài 51, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Máy đo chất lượng điện năng Entes MPR-3

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-4

Sag & Swell, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, Hài 51, I trung tính

Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

hiển thị 50 thông số lưới điện 3P, bao gồm THD

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

kVArh, % THD U & I, Harmonics 1-31, RTC, Alarm, RS-485

Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes MPR-63

3P, U, I, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, cosφ, RS485

Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Demand Max/Min, THD-V, THD-U, THD-I, THD 51, RS-485

Đơn giá: 3.490.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-32-72

% THD I, V, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

máy đo chất lượng điện năng Entes MPR-34S-11

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/ΣQ/ΣS, kWh, kVArh, I trung tính, RS485

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-45

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.930.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-45S

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-45S-L

8 biểu giá, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-46

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-47S

Sag&Swell, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-47SE

Truyền thông: INTERNET, RS485

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-53-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U,

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-53S-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U, RS485

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Entes EMK-01

W, VAr, VA, ∑P/Q/S, kWh, kVArh, Max/Min., Cosφ, Itt, THD 64

Đơn giá: Liên hệ

Máy đo chất lượng điện năng Entes EPM-07S

demand, Hz, W, VAr, VA, kWh, kVArh, cosφ, Dual Energy, RS485

Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

KDQ-100 Đồng hồ đo điện năng Lightstar

hiển thị LCD, 15 cấp, RS485, 144x144, 110/220VAC

Đơn giá: 27.543.000 VNĐ

bộ điều khiển sóng hài Lightstar KDQ-HMR

LCD 320x240, out relay, RS485, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM8240

63rd harmonic, PF, S, P, Q, U, I, F

Đơn giá: 72.980.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Schneider METSEPM8244

Sóng hài thứ 63, PF, S, P, Q, U, I, F, Ethernet, RS485

Đơn giá: 80.280.000 VNĐ

Modul I/O Schneider METSEPM89M2600

Modul I/O Schneider METSEPM89M2600

Đơn giá: 13.990.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM89M0024

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM89M0024

Đơn giá: 15.410.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5100

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5100

Đơn giá: 11.805.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5110

Đồng hồ phân tích điện năng Schneider METSEPM5110

Đơn giá: 12.528.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Schneider METSEPM5331

Đồng hồ 3 pha đa năng Schneider METSEPM5331

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM5341

Đồng hồ 3 pha đa năng METSEPM5341

Đơn giá: Liên hệ