bộ bôi trơn khí nén Chelic NL

dung tích dầu 9/25/50/60/100cc,

Ren: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

0.5~8.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic NC series

Lọc 5μm,

ren nối M5-1",

5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Van shut off Chelic UHS

Van 3/2,

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Van start up Chelic UV-400

Lưu lượng khí Max.: 7000L/min,

Rc/G/NPT,

3(R): 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFRD

0.01μm,

dung tích 15/30/60/100cc,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFR

0.3μm,

dung tích 15/30/60/100cc,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Van điều áp mini Chelic NPR

Áp suất chỉnh 1~7 kgf/cm²,

IN: M5,

OUT: ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí cỡ lớn Chelic DM

Áp suất: 15 kgf/cm²,

Cấp lọc: 3μm, 0.3μm, 0.01μm,

size : 1/4~1 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERX

phạm vi chỉnh 0.1~8.2 kg/cm²,

ren: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERP

phạm vi chỉnh 0.05~6 kg/cm²,

ren: Rc1/8, Rc1/4, Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất khí nén Chelic PN-300D-U

Ren Rc1/4, 1/2",

out: 2NPN/PNP + 1 analog

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất khí nén Chelic PG

Đường kính: 1 1/4", 1 1/2", 2"

áp suất max: 1~10kg/cm2

Đơn giá: Liên hệ

Van xả khí nén Chelic AFB

1/8", 1/4",

0~9.2 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic UC-400

Cấp lọc: 5mμ,

ren: 1/4", 3/8", 1/2"

Áp suất max: 10bar

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic UL

30/85/92L/min,

dung tích dầu 30/55/100cc,

Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic UF

Cỡ lọc: 5um,

dung tích nước 25/40/80cc,

Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UFC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic AC series

Lọc 5μm, 0.5~8.5 kg/cm²

ren nối Rc 1/8, 1/4"

Bầu chứa dầu: 15cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic BC series

Lọc 5μm, 0.5~8.5 kg/cm²

ren nối Rc 1/4, 3/8"

Bầu chứa dầu: 60cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic CC series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-3/4",

15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp Chelic UFR

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-1/2",

25, 40, 80cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc và điều áp Chelic NFR

Kích thước lọc 5μm,

ren nối từ M5 - 1",

5, 15, 30, 60, 100cc,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic AFR series

Lọc 5μm,

ren nối Rc1/8-1/4",

dung tích bầu chứa: 15cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic BFR series

Lọc 5μm,

ren nối 1/8-3/4",

dung tích bầu chứa: 60cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic UFM UFD

Oil mist filter: 0.3um/ Micro

Ren nối: Rc 1/8, 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2

0.5 ~ 8.5 kg/cm²

 

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MF

Port size: 1/4~1;

Filter grade: 0.3 um,

1/8~1

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic CFR series

Lọc 5μm,

ren nối Rc1/2-Rc3/4",

dung tích bầu chứa: 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MFD

Port size: 1/8~1";

Filter grade: 0.01 um

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic AL Series

dung tích dầu 25cc,

Ren 1/8, 1/4"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic NFC series

Lọc 5μm,

ren nối M5-1",

5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic AFC series

Cỡ lọc 5 um,

Dung tích: 25cc

Ren nối: Rc1/8~Rc1/4"

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic BL series

dung tích dầu 90cc,

Ren 1/4, 3/8"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic BFC series

Cỡ lọc 5 um,

Dung tích: 25cc

Ren nối: Rc 1/4 ~ Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic NF

5μm,

dung tích nước 5/15/30/60/100cc,

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1"

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic CL series

dung tích dầu 160cc,

Ren 1/2, 3/4"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic UR

Cỡ lọc: 5μm,

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

Ren Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic AF series

5μm,

dung tích nước 15cc

Ren: 1/8, 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic NR

0.5 ~ 8.5kgf/cm²,

M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ