Van shut off Chelic UHS

Van 3/2, 0.5 ~ 8.5kgf/cm², 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Van start up Chelic UV-400

Lưu lượng khí Max.: 7000L/min, Rc/G/NPT, 3(R): 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFRD

0.01μm, dung tích 15/30/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFR

0.3μm, dung tích 15/30/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Van điều áp mini Chelic NPR

Áp suất chỉnh 1~7 kgf/cm², IN: M5, OUT: ống Ø4, Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí cỡ lớn Chelic DM

15 kgf/cm², Cấp lọc: 3μm, 0.3μm, 0.01μm, 1/4~1 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERX

phạm vi chỉnh 0.1~8.2 kg/cm², ren: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp chính xác Chelic ERP

phạm vi chỉnh 0.05~6 kg/cm², ren: Rc1/8, Rc1/4, Rc 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất khí nén Chelic PN-300D-U

Ren Rc1/4, 1/2", out: 2NPN/PNP + 1 analog

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất khí nén Chelic PG

Đường kính: 1 1/4", 1 1/2", 2"

Đơn giá: Liên hệ

Van xả khí nén Chelic AFB

1/8", 1/4",

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic UC-400

Cấp lọc: 5mμ, ren: 1/4", 3/8", 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic UL

30/85/92L/min, dung tích dầu 30/55/100cc, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic UF

5um, dung tích nước 25/40/80cc, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic UR

5μm, 0.5 ~ 8.5kgf/cm², 1/8, 1/4, 3/8, 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UC series

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic UFC series

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 30-85-92 L/min

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic NC series

Lọc 5μm, ren nối M5-1", 5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic AC/BC/CC

Lọc 5μm, ren nối 1/8-3/4", 15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp Chelic UFR

Lọc 5μm, ren nối 1/8-1/2", 25, 40, 80cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc và điều áp Chelic NFR

5μm, ren nối từ M5 - 1", 5, 15, 30, 60, 100cc,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí và chỉnh áp Chelic AFR/BFR/CFR

Lọc 5μm, ren nối 1/8-3/4", 15, 60, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic UFM UFD

Oil mist filter: 0.3um/ Micro oil mist filter: 0.01um

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MF

Port size: 1/4~1; Filter grade: 0.3 um, 1/8~1

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MFD

Port size: 1/8~1"; Filter grade: 0.01 um

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp tra dầu Chelic AFC/BFC/CFC series

Cỡ lọc 5 um, 25cc, 90cc, 160cc, Rc1/8~Rc3/4

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí chỉnh áp bôi trơn Chelic NFC series

Lọc 5μm, ren nối M5-1", 5cc, 15cc, 30cc, 60cc, 100cc

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic NL

dung tích dầu 9/25/50/60/100cc, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic AL / BL / CL

dung tích dầu 25/90/160cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí Chelic NF

5μm, dung tích nước 5/15/30/60/100cc, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp Chelic NR

0.5 ~ 8.5kgf/cm², M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc khí nén Chelic AF / BF / CF

5μm, dung tích nước 15/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

phụ kiện lắp dạng module Chelic ABC series

Modular mounting bracket Chelic ABC series

Đơn giá: Liên hệ

Modular mounting bracket Chelic N series

Modular mounting bracket Chelic N series

Đơn giá: Liên hệ

Bộ xả nước tự động Chelic NDV

Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4", xả tự động hoặc bằng tay

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chỉnh áp khí nén Chelic AR / BR / CR

0.5 ~ 8.5kgf/cm², 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ