Bộ giảm chấn Chelic SAC

Lực hấp thụ 2~250N.m, Hành trình 6~60,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ giảm chấn Chelic SAD

Lực hấp thụ 20~500N.m, Hành trình 10~50,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ giảm chấn Chelic SAT

giảm chấn 2 cấp có chức năng bù tự động

Đơn giá: Liên hệ

Hydraulic regulator Chelic SHR series

Tải 15 ~ 350kgf, hành trình 15 ~ 100 mm

Đơn giá: Liên hệ