Cảm biến áp suất Chelic PSN-10 PSL-10 PSV-10

0~10bar, 0~1bar, -1~0bar,

NPN/PNP,

12 - 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Chelic PSN-05 PSV-05

0~6bar, 0~1bar, -1~0bar, -1~1bar,

out 12 - 24/30VDC

NPN / PNP / Analog

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Chelic PS-01

250 to 350kPa,

NPN/PNP,

12-24vdc

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Chelic PSN-30 PSV-30 PSC-30

0-10bar, -1~1bar, 0-1bar,

Out: NPN, PNP, analog

PT1/8, NPT1/8, G1/8

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Chelic PSN-40 PSC-40 PSV-40

0-10bar, -1~1bar, 0-1bar,

output: NPN, PNP, analog

PT1/8, NPT1/8, G1/8

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Chelic PSN-41 series

Phạm vi áp suất: 0~10bar

Phạm vi áp suất cài đặt: -0.1~10bar

Out: 2 NPN/2PNP, 12 - 24 VDC

Đơn giá: Liên hệ