Cảm biến áp suất Chelic PSN-10 PSL-10 PSV-10

0~10bar, 0~1bar, -1~0bar, NPN/PNP, 12 - 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Chelic PSN-05 PSV-05

0~6bar, 0~1bar, -1~0bar, -1~1bar, out 12 - 24/30VDC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Chelic PS-01

250 to 350kPa, NPN/PNP, 12-24vdc

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc áp suất Chelic Công tắc áp suất Chelic PSN-30 PSV-30 PSC-30

0-10bar, -1~1bar, 0-1bar, NPN, PNP, analog

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Chelic PSN-40 PSC-40 PSV-40

0-10bar, -1~1bar, 0-1bar, NPN, PNP, analog

Đơn giá: Liên hệ