Cảm biến từ Chelic CS-100

Cảm biến từ Chelic CS-100

Đơn giá: 190.000 VNĐ

Cảm biến từ Chelic CS-190

Cảm biến từ Chelic CS-190

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-181

Cảm biến từ Chelic CS-181

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-180

Cảm biến từ Chelic CS-180

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-95

Cảm biến từ Chelic CS-95

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-32B CS-50B CS-80B

Cảm biến từ Chelic CS-32B CS-50B CS-80B

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-7B

Cảm biến từ Chelic CS-7B

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D CS-9D-S CS-9H CS-9B

2 dây NO, điện thế 5~240VDC/AC/10A, LED đỏ/xanh, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D

2 dây NO, điện thế 5~110VDC/AC/6A, LED đỏ, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D-N CS-9D-P

3 dây NPN/PNP NO, 5~30VDC/200mA, LED đỏ/XANH, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-6T CS-6H

Cảm biến từ Chelic CS-6T CS-6H

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8G CS-8GF

Cảm biến từ Chelic CS-8

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100S

Cảm biến từ Chelic CS-100S

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-N

Cảm biến từ Chelic CS-100-N

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-P

Cảm biến từ Chelic CS-100-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120

Cảm biến từ Chelic CS-120

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-N

Cảm biến từ Chelic CS-120-N

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-P

Cảm biến từ Chelic CS-120-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130

Cảm biến từ Chelic CS-130

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-N

Cảm biến từ Chelic CS-130-N

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-P

Cảm biến từ Chelic CS-130-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-15

Cảm biến từ Chelic CS-15

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-30

Cảm biến từ Chelic CS-30

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5G

Cảm biến từ Chelic CS-5G

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5GF CS-5GF-N CS-5GF-P

Cảm biến từ Chelic CS-5GF CS-5GF-N CS-5GF-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9BF CS-9DF

2 dây NO, điện thế 5~110VDC/AC, LED đỏ

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-210

Cảm biến từ Chelic CS-210

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-65

Cảm biến từ Chelic CS-65

Đơn giá: Liên hệ