Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-100

2 dây NO,

điện thế 5~240VAC/DC, 10A,

LED xanh, IP67

Đơn giá: 190.000 VNĐ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-190

2 dây, 10 ~ 28VDC,

thường hở, IP-67

dòng điện: 80 mA MAX

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ xi lanh Chelic CS-190N CS-190P

3 dây, 10 ~ 28VDC,

thường hở, IP-67

Dòng điện: 80 mA MAX.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ xi lanh Chelic CS-181

2 dây, 10 ~ 28VDC,

dòng điện: 50mA MAX

thường hở, IP-67

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-180

2 dây, 10 ~ 28VDC,

dòng điện: 50mA MAX

thường hở, IP-67

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-95

2 dây NO,

10-150/10-240VAC/DC, 10A,

dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 3 dây Chelic CS-95N CS-95P

3 dây, 5 ~ 30VDC,

NPN, PNP, thường hở,

dòng điện: 200mA MAX, IP-67

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-50B

2 dây, 5 ~ 240VAC :

5 ~ 240VDC,

thường hở,

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-32B CS-50B CS-80B

2 dây, 5 ~ 240VAC : 5 ~ 240VDC

-10 ~ 70 °C

thường hở,

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến từ 2 dây Chelic CS-7B

2 dây, NO,

5 ~ 30VDC, 10A,

LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-7BN CS-7BP

3 dây, 5 ~ 30VDC,

NPN, PNP, thường hở,

IP-67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-7BF

2 dây, 5~30VDC,

thường hở,

IP-67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-7BFN CS-7BFP

3 dây,

5~30VDC,

NPN/PNP thường hở, IP-67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D-S CS-9H

2 dây NO,

điện thế 5~240VAC/DC,10A,

dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9B

2 dây NO, điện thế 5~120VAC/DC, 6A,

LED đỏ,

dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D-N CS-9D-P

3 dây NPN/PNP NO,

5~30VDC/200mA,

LED đỏ/XANH, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-9D

2 dây, NO,

5~120VAC/DC, 6A,

LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8GN CS-8GP

Kích thước 4x4x14mm,

đèn Đỏ, 3 dây

4.5 ~ 28VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-6T CS-6H

2 dây,

5 ~ 240VAC : 5 ~ 240VDC,

dòng điện 100mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-8G CS-8B

2 hoặc 3 dây NO,

24VDC, 6A,

LED xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8GF

2 hoặc 3 dây NO,

24VDC,

LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8GFN CS-8GFP

3 dây NO,

5~30VDC,

LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-100S

2 dây NO,

điện thế 5~240VAC/DC, 6A,

LED xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-N

3 dây,

5~30VDC, NPN,

LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-P

3 dây,

5~30VDC, PNP,

LED xanh, dài 2m, IP67.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-120

DC 2 dây,

thường hở NO, 5~240VAC/DC,

dài 2m, 7x7mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-N

3 dây,

5-24VDC, NPN, NO,

cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-P

3 dây,

5-24VDC, PNP, NO,

cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-130

2 dây,

5~240VAC/DC, NO,

IP67, cáp 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-N

3 dây,

5-24VDC, NPN, NO,

cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-P

3 dây,

5-24VDC, PNP, NO,

cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-15T CS-15B

2 dây

5 ~ 120VAC/DC,

đèn Đỏ, Kích thước 4x4x23.5mm

Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN TỪ CHELIC CS-15TN CS-15TP

3 dây 5~30VDC,

NPN/PNP,

Kích thước 4x4x23.5mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-30E CS-30F CS-30S

2 dây,

NO, 5~240VAC/DC/100mA,

LED đỏ, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5GN CS-5GP

3 dây, 5~30VDC,

NPN/PNP, NO,

cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-30EN CS-30EP

3 dây,

5~30VDC,

NPN/PNP, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5G

2 dây,

NO, 10~28VDC/4 ~ 20mA,

LED đỏ/XANH,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5GF

2 dây,

5~30vDC,

thường hở, IP-67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5GFN CS-5GFP

3 dây,

5~30vDC,

NPN/PNP, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ 2 dây Chelic CS-9BF CS-9DF

2 dây NO,

điện thế 5~110VAC/DC, 10A,

LED đỏ, IP67

Đơn giá: Liên hệ