Cảm biến từ Chelic CS-100

2 dây NO, điện thế 5~240VAC/DC, 10A, LED xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: 190.000 VNĐ

Cảm biến từ Chelic CS-190

Cảm biến từ Chelic CS-190

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-181

Cảm biến từ Chelic CS-181

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-180

Cảm biến từ Chelic CS-180

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-95

Cảm biến từ Chelic CS-95

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-50B

2 dây, 5 ~ 240VAC : 5 ~ 240VDC, thường hở,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-32B CS-50B CS-80B

2 dây, 5 ~ 240VAC : 5 ~ 240VDC, thường hở,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-7B

Cảm biến từ Chelic CS-7B

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D-S CS-9H CS-9B

2 dây NO, điện thế 5~240VAC/DC, 10A, LED đỏ/xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9B

2 dây NO, điện thế 5~120VAC/DC, 6A, LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D-N CS-9D-P

3 dây NPN/PNP NO, 5~30VDC/200mA, LED đỏ/XANH, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9D

2 dây, NO, 5~120VAC/DC, 6A, LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-6T CS-6H

2 dây, 5 ~ 240VAC : 5 ~ 240VDC, thường hở,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8G CS-8B

2 hoặc 3 dây NO, 24VDC, 6A, LED xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-8GF

2 hoặc 3 dây NO, 24VDC, LED đỏ, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100S

2 dây NO, điện thế 5~240VAC/DC, 6A, LED xanh, dài 2m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-N

Cảm biến từ Chelic CS-100-N

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-100-P

Cảm biến từ Chelic CS-100-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120

DC 2 dây, thường hở NO, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-N

3 dây, 5-24VDC, NPN, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-120-P

3 dây, 5-24VDC, PNP, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130

2 dây, 5~240VAC/DC, NO, IP67, cáp 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-N

3 dây, 5-24VDC, NPN, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-130-P

3 dây, 5-24VDC, PNP, NO, cáp dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-15

Cảm biến từ Chelic CS-15

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-30 CS-30E

2/3 dây, NPN/PNP NO, 5~30VDC/200mA, LED đỏ/XANH, dài 2m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5G

2/3 dây, NPN/PNP NO, 5~30VDC/200mA, LED đỏ/XANH,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-5GF CS-5GF-N CS-5GF-P

Cảm biến từ Chelic CS-5GF CS-5GF-N CS-5GF-P

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-9BF CS-9DF

2 dây NO, điện thế 5~110VAC/DC, 10A, LED đỏ, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-210

Cảm biến từ Chelic CS-210

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Chelic CS-65

Cảm biến từ Chelic CS-65

Đơn giá: Liên hệ