Đầu gắp bàn trượt Chelic HDZ HRZ

Ø6/10/16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 4/6/10/14/22/30

Single acting, Double acting

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp khí nén Chelic HMF

Lực kẹp: 1200N

hành trình: 25-160mm

Độ chính xác: 0.02mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp bàn trượt Chelic HDF

Xy lanh: Ø12~Ø20;

Double acting;

hành trình: 12~80mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDL

Đường kinh Ø16/20/25/32,

hành trình đóng mở 12/14/15/16mm

Áp suất 1.5 ~ 7kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Angular Chelic HDS HRS

Đường kính Ø10/16/20/25/32,

góc đóng mở -10°~+30°

áp suất: 1.5 ~ 7  kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDT

Ø16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 30~200mm

Double acting

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh kẹp Chelic HDZL

Ø6/10/16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 4/6/10/14/22/30

Có nắp chống bụi, Chấu gắp không gỉ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp góc Chelic HDM

Đường kính Ø10/16/20/25/32,

góc đóng mở -10°~+180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDQ2

Ø25/32/40/50/63/80/100,

hành trình: 6/8/8/12/16/20/24mm

Áp suất: 1.5 ~ 7( kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HDQ3

Ø25/32/40/50/63/80/100,

hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 4 chấu Chelic HDQ4

Ø25/32/40/50/63/80/100,

hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu hollow Chelic HDQT

Ø25/32/40/50,

hành trình mỗi chấu 3/4/4/6mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu kẹp khí nén mini Chelic HDD

Đường kính Ø8, Ø11,

Single acting

Áp suất: 2~7 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh gắp song song Chelic HDW

Ø20/25/32/40/50/63/80/100,

hành trình 8/11/16/20/26/32/40/60mm

áp suất: 1.5 ~ 7(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 2 chấu chống bụi Chelic HDWM

Xy lanh Ø25/32/40/50,

hành trình 11/16/20/26mm,

Áp suất: 1.5 ~ 7(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp lực Chelic HCW

Xy lanh Ø44/60,

hành trình 2.6mm,

Áp suất: 2 ~ 8(kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu chống bụi Chelic HDQM

Xy lanh Ø25~Ø50;

Double acting;

hành trình: 6~12mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HMQ

Xy lanh: Ø18~Ø160;

Double acting;

hành trình: 4~20mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDP

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/10/12/14/16mm

Áp suất: 1.5 ~ 7kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song chống bụi Chelic HDPM

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/12/14/16mm

áp suất: 1.5 ~ 7kgf/cm²

 

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDU

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/12/14/16mm

áp suất: 1.5 ~ 7 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMZ

Xy lanh: 10~25;

Double acting;

góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMW

Xy lanh: 10~25;

Double acting;

góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMQ

Xy lanh: 10~25;

Double acting;

góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBW

Xy lanh: 10~25;

Double acting;

góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBQ

Xy lanh: 10~25;

Double acting;

góc quay: 90°, 180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBZ

D10/16/20;

Double acting;

Hành trình chấu kẹp: 4, 6, 10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh kẹp ngược Chelic RMT

Xy lanh: 25, 50;

Double acting;

Swing angle: 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay dạng module Chelic RTL

Xy lanh Ø18~Ø50;

Double acting;

góc quay: 90°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic HMG

Xy lanh: Ø22~Ø55;

Double acting;

hành trình mỗi chấu: 4~13mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 ngón Chelic HMT

Xy lanh: Ø55~Ø70;

Double acting;

hành trình: 8~10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp kẹp chữ Y Chelic HMY

Xy lanh Ø34~Ø66;

Double acting;

hành trình: -3~15°.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp kiểu trượt chống bụi Chelic HDZM HRZM

Bore size: Ø6~Ø40;

Gripper stroke: 4~30mm.

áp suất 2 ~ 7kgf / cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp điện Chelic HMW

Xy lanh Ø18~Ø125;

Double acting;

hành trình 1 chiều: 2.5~30mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDP

Lực gắp: 3-6N,

Xy lanh: Ø12~16.

hành trình đóng mở 4mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDG

Lực gắp: 14/80/140/220N,

hành trình 8/14/22/30mm

tốc độ max: 62.8~157 (mm/s) 

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDF

Lực gắp: 46/142N,

hành trình ngang/dọc 24/48 và 32/64mm

Tốc độ: 0~50mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDM

Lực gắp 6.4/25/60/90N,

góc đóng mớ 180 độ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic EDQ

Lực gắp 22/102N,

hành trình 10mm, 14mm

Độ chính cao: ±0.02mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDX

Lực gắp 466/233,

hành trình 30, 50, 75, 100

Tốc độ (mm/s): 0~100

Đơn giá: Liên hệ