Đầu gắp bàn trượt Chelic HDZ HRZ

Ø6/10/16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 4/4/6/10/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Angular Chelic HDS HRS

Đường kính Ø10/16/20/25/32, góc đóng mở -10°~+30°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp góc Chelic HDM

Đường kính Ø10/16/20/25/32, góc đóng mở -10°~+180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDQ2

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HDQ3

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 4 chấu Chelic HDQ4

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu hollow Chelic HDQT

Ø25/32/40/50, hành trình mỗi chấu 3/4/4/6mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu kẹp khí nén mini Chelic HDD

Đường kính Ø8, Ø11, Single acting

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh gắp song song Chelic HDW

Ø20/25/32/40/50/63/80/100, hành trình 8/11/16/20/26/32/40/60mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 2 chấu chống bụi Chelic HDWM

Xy lanh Ø25/32/40/50, hành trình 11/16/20/26mm,

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp lực Chelic HCW

Xy lanh Ø44/60, hành trình 2.6mm,

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu chống bụi Chelic HDQM

Xy lanh Ø25~Ø50; Double acting; hành trình: 6~12mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HMQ

Xy lanh: Ø18~Ø160; Double acting; hành trình: 4~20mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDP

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/10/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song chống bụi Chelic HDPM

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDU

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp bàn trượt Chelic HDF

Xy lanh: Ø12~Ø20;

Double acting;

hành trình: 12~80mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh kẹp Chelic HDZL

Ø6/10/16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 4/4/6/10/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMZ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMW

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMQ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBW

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBQ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBZ

D10/16/20; Double acting; Hành trình chấu kẹp: 4, 6, 10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh kẹp ngược Chelic RMT

Xy lanh: 25, 50; Double acting; Swing angle: 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay dạng module Chelic RTL

Xy lanh Ø18~Ø50; Double acting; góc quay: 90°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic HMG

Xy lanh: Ø22~Ø55; Double acting; hành trình mỗi chấu: 4~13mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 ngón Chelic HMT

Xy lanh: Ø55~Ø70; Double acting; hành trình: 8~10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp kẹp chữ Y Chelic HMY

Xy lanh Ø34~Ø66; Double acting; hành trình: -3~15°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDL

Ø16/20/25/32, hành trình đóng mở 12mm/14mm/15mm/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDT

Ø16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 30mm~200mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp kiểu trượt chống bụi Chelic HDZM HRZM

Bore size: Ø6~Ø40; Gripper stroke: 4~30mm.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp điện Chelic HMW

Xy lanh Ø18~Ø125; Double acting; hành trình 1 chiều: 2.5~30mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDP

Lực gắp: 3-6N, Xy lanh: Ø12~16. hành trình đóng mở 4mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDG

Lực gắp: 14/80/140/220N, hành trình 8/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDF

Lực gắp: 46/142N, hành trình ngang/dọc 24/48 và 32/64mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDM

Lực gắp 6.4/25/60/90N, góc đóng mớ 180 độ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic EDQ

Lực gắp 22/102N, hành trình 10mm, 14mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDX

Lực gắp 466/233, hành trình 30, 50, 75, 100

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EQX

Lực gắp 466/233N, hành trình 25, 50, 75, 100

Đơn giá: Liên hệ