Bộ điều áp điện tử Chelic CMT 500 series

lưu lượng hút: 18 L/min; tối đa 10van/cụm, ø4, 4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp điện tử Chelic CMA

lưu lượng hút: 18 L/min; tối đa 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp điện tử Chelic CVTR

0.05~9(kgf/cm²), 0.5~4.5V; 4~20mA/NPN/PNP, Rc1/8~Rc1/2

Đơn giá: Liên hệ