Bộ điều áp chân không điện tử Chelic CMTA CMTB

- lưu lượng hút: 18 L/min

- ø4, 4"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp điện tử Chelic CMA

lưu lượng hút: 18 L/min;

tối đa 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều áp điện tử Chelic CVTR

0.05~9(kgf/cm²),

0.5~4.5V; 4~20mA/NPN/PNP,

Rc1/8~Rc1/2

Đơn giá: Liên hệ