Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRD

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32, 40,

hành trình: 100-700

tác động kép

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRBT

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32,

hành trình: 50-600

Áp suất(kgf/cm²): 1.5~6

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRB

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32,

hành trình: 50-600

Áp suất: 1.5~6 (kgf/cm²)

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic - MRU

Ømm 10, 15, 20, 25, 32, 40,

hành trình: 100-800,

Bạc lót

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRH

Ømm: 15, 20, 25, 32,

hành trình: 100-800,

bạc đạn

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRX

dẫn hướng đơn,

Ømm 10, 15, 20, 25,

hành trình: 50-600, bạc đạn

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRY

dẫn hướng đôi,

Ømm: 10, 15, 20, 25,

hành trình: 50-600,

Đơn giá: Liên hệ