Giảm ồn khí nén Chelic SL series

Giảm ồn khí nén Chelic SL series

Áp suất: 0~9 kgf/cm²

M5, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng Chelic SQC

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Áp suất max: 10 kg/c㎡

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng mini Chelic MSQC series

ống Ø4, Ø6,

ren nối: M3, M5, PT1/8"

áp suất max: 10 kg/c㎡

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống chữ T mini Chelic MSQE series

Dùng cho ống D4, D6mm

Áp suất 10 kg/c㎡

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối thẳng mini Chelic MSQH

Dùng cho ống D4, D6mm

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng mini Chelic MSQB series

Dùng cho ống D4, D6mm,

ren M3, M5, PT1/8"

Áp suất Max: 10 kg/c㎡

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc mini Chelic MSQL series

Dùng cho ống D4, D6mm,

ren M3, M5, PT1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc quay được Chelic RQL

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc Chelic SQZ

ống Ø4, 6, 8, 10, 12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống chữ T Chelic SQT

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối nhanh vuông góc Chelic SQV

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối lơi có ren mini Chelic MSQJ

Dùng cho ống D4, D6mm,

ren M3, M5, PT1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống đôi vuông Chelic SQZB

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối 4 ống có ren Chelic SQBP

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối chữ T mini Chelic MSQT

Dùng cho ống D4, D6mm,

ren M3, M5, PT1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối mini xuyên tủ Chelic MSQR

Dùng cho ống D4, D6mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối 4 ống có ren Chelic SQBZ

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối nhanh xuyên tủ Chelic SQCH

Đường kính ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối nhanh 6 ống Chelic SQCP

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối nhanh 6 ống Chelic SQCZ

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống rẽ nhánh Chelic SQB series

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

áp suất: 10 kg/c㎡

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc đôi Chelic SQKX series

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng Chelic MPC series

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

Rẽ nhánh đôi ống khí nén Chelic SQPB series

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng Chelic CSQH

dùng cho ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

Rẽ nhánh 3 ống khí nén Chelic SQPC series

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống xuyển tủ Chelic CSQMH

dùng cho ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

check fitting Chelic SQRM

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng Chelic SQC3 series

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

check fitting Chelic SQRC

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

check fitting Chelic SQRL

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren nối: M5, PT1/8, 1/4, 3/8 và 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

check fitting Chelic SQRH

ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Đơn giá: Liên hệ

ống khí nén Chelic PU

ống: Ø3, 4, 6, 8, 10, 12,

10~28 (kgf/cm²)

Black, Blue, Transparent, Orange, White

Đơn giá: Liên hệ

Đầu tự lựa xy lanh Float joint Chelic CJ series

Đường kính xy lanh: 10-100mm

16 cỡ ren khác nhau: M4~M26

Góc quay: ±5°

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống chữ T Chelic CSQE series

dùng cho ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc Chelic CSQV

dùng cho ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống thẳng Chelic CSQC series

ống Ø4/6/8/10/12,

ren: R1/8, 1/4, 3/8, 1/2,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống vuông góc Chelic CSQL

ống Ø4/6/8/10/12,

ren: R1/8, 1/4, 3/8, 1/2,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ

Nối ống chữ T Chelic CSQT series

ống Ø4/6/8/10/12,

ren: R1/8, 1/4, 3/8, 1/2,

vật liệu: SUS316

Đơn giá: Liên hệ