Van cơ Chelic MV 250

Loại 5/2, ren trong 1/8, 1/4", Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 230

Loại 5/2, ren trong 1/8", 1/4", Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV150

Van 3/2, 1/4", nhiều kiểu nút nhấn hoặc xoay

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 130

Hoạt động 5/2 & 3/2, ren trong 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 110

Hoạt động 4/2, ren trong M5, Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 100

Hoạt động 2/2, 3/2, ren trong 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van tay Chelic HVL

Kiểu van 5/2, 5/3, ren trong 1/8", 1/4", 3/8", tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van tay Chelic HVM

Kiểu van 4/3, ren trong 1/8", 1/4", 3/8", tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van tay Chelic HVT

Kiểu van 4/2, 4/3, ren trong 1/8", 1/4", tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van đạp chân Chelic FVA

Kiểu van 3/2, 4/2, ren trong 1/8", 1/4", Cơ cấu đạp chân

Đơn giá: Liên hệ