Van cơ Chelic MV 250

Loại 5/2,

ren trong 1/8, 1/4",

Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 230

Loại 5/2,

ren trong 1/8", 1/4",

Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV150

Van 3/2, 1/4",

nhiều kiểu nút nhấn hoặc xoay

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 130

Hoạt động 5/2 & 3/2,

ren trong 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 110

Hoạt động 4/2,

ren trong M5,

Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV 100

Hoạt động 2/2, 3/2,

ren trong 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van tay khí nén Chelic HVL

Kiểu van 5/2, 5/3,

ren trong 1/8", 1/4", 3/8",

tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van tay khí nén Chelic HVM

Kiểu van 4/3,

ren trong 1/8", 1/4", 3/8",

tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van tay khí nén Chelic HVT

Kiểu van 4/2, 4/3,

ren trong 1/8", 1/4",

tác động tay

Đơn giá: Liên hệ

Van đạp chân Chelic FVA

Kiểu van 3/2, 4/2,

ren trong 1/8", 1/4",

Cơ cấu đạp chân

Đơn giá: Liên hệ