Van 5 port Chelic SM series

Van 5/2, 5/3 & 3/2, Tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SV

Orifice 9/16.2/30.60mm², 5/2, 5/3, 1/8~1/2", max 12 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SMB series

Orifice: 10.8mm²/18.2/36.0mm². 5/2, 5/3, tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SR series

5/2, 5/3, ren M5, 1/8, 1/4, 3/8; ống Ø4~12, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SRB series

Orifice: 0.2, 0.6, 1, 2mm². 5/2, 5/3, tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SRK series

Orifice: 0.5, 0.9mm². 5/2, 5/3, M5, 1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Cụm van nối D-sub 25 pin Chelic SRVB

Orifice: 0.2, 0.5mm². 5/2, 5/3, M5, 1/8", Ø4/6/8, tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Cụm van nối D-sub 25 pin Chelic SRM

5/2 and 5/3, D-SUB 25PIN, ống Ø6, 8, 10, tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SK series

CV 0.67, 0.78, 1.4mm2, 5/2, 5/3, 1/8, 1/4, 3/8", tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SNK series

CV 0.67, 0.78mm2, kiểu 5/2, ren: 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Namur Chelic SN-8

Số port/vị trí: 5/2, ren: 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic ISO

5/2, 5/3, ren: 1/8", 1/4", 3/8", ống: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SZB SZBC

Van 5/2 Single, 5/2 Double, 5/3 Double, ren: 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 5 port gắn ray Chelic SF

Số port/vị trí: 5/1, 5/3, ống: Ø4, gắn ray

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SWB

Orifice: Cv 0.15mm2, 290L/min, 1/8", tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SKV507

Khí nén/Chân không, Rc1/8", 1/4", 3/2, tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SKB300

Khí nén/chân không, Rc 1/8", 3/2, tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SKB300U

230 lít/phút, Khí nén/Chân không, Rc1/8", tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SRU

Orifice 2.16, 12.6mm2, 3/2, ren M5, Rc1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SRUB

CV: 0.17, 0.65, 3/2, ren M5, Rc1/8", 1/4", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SMU

CV 0.12, 0.7 3/2, ren M5, Rc1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SMUB

CV: 0.17, 0.65, 3/2, ren M5, Rc1/8", 1/4", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3/2 Chelic SKU

Van khí nén 3/2, ren M5, 1/8", 1/4", 3/8, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SV310

CV 0.08, kiểu 3/2, ren 1/8", tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SR2-100

CV 0.2, 0.5, 0.9, 1.7, 3/2, ren M5, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SBS

Khí và chất lỏng, CV 4.9, kiểu 2/2, ren 1/8", ống Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SFW

CV 0.3, 1.1, kiểu 2/2, ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SU

CV 0.07, 0.3, kiểu 2/2, ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, max 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUB

cổng van 10, 15, 16mm², kiểu 2/2, 1/4, 1/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUW2

Kiểu 2/2, CV: 2.4, 4.5, 8.6, 12, 24, 28, 48, Ren 3/8"~2"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUS

khí/chất lỏng nhiệt độ cao, Kiểu 2/2, ren 1/2~2"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SAS

khí/chất lỏng nhiệt độ cao, Kiểu 2/2, ren 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SDC

Teflon dùng cho hóa chất, Kiểu 2/2, ren 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PM

CV 0.2, 0.5, 0.9, 1.7, kiểu 5/2 & 5/3, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMB

CV 0.2, 0.6, 1.0, 2.0, kiểu 5/2 & 5/3, tối đa 15 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMU

CV 0.12, 0.7, kiểu 3/2, tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PMUB

CV 0.17, 0.65, kiểu 3/2, M5, 1/8", 1/4", tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot Chelic PV

CV 0.67, 0.78, 1.0, 2.78, Ren 1/8~1/2", tối đa 12 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van pilot NAMUR Chelic PN

Tác động bằng khí, Kiểu 5/2, Ren 1/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van cơ Chelic MV200

Van 3/2, 1/4", Cơ cấu gạt hoặc nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ