Van khí nén bằng tay Chelic MAV MBV MCV series

Ren nối 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Ren trong hoặc ngoài

Taiwan

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic ASC / BSC / CSC

ren nối 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”,

áp suất max 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Chỉnh tốc nối ống Chelic CQSC

Nối ống Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

Nối ren 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van tay khí nén Chelic QHV

Nối ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

Nối ren 1/8", 1/4", 3/8"

Áp suất: 10 kg/cm²

 

 

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QMC

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu mini Chelic QSM

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất max: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QSU

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất max: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QST

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất tối đa: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSS

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất Max.10 kg/cm²

 

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSN

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QSC

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSB

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12,

ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất: 10 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ