Đèn chiếu sáng chống cháy nổ Qlight QMFL300-Ex-24

Cấp bảo vệ: Ex nR II T6, 7,000K, 510lm, 260Lux, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

đèn chiếu sáng LED Qlight QFL

Cooldaylight, 6.000~7.000K, 120Lux~1.200Lux, IP67,

Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng Qlight QFL-400

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 375Lux~400Lux, IP67,

Đơn giá: 2.310.000 VNĐ

đèn chiếu sáng LED Qlight QFLC

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 150Lux~1,470Lux, IP67,

Đơn giá: 2.375.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-200-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 120Lux, 4,5W ,IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-300-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 250Lux~828Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QFL-400

Cooldaylight, dài 400mm, 400Lux, IP67, 220VAC, 19W

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-500

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 500Lux~545Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-600

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 625Lux~640Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-1200

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 1150Lux~1,200Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiêu sáng chông thấm chống sốc Qlight QCML

Cooldaylight, 6000-7000K, 85Lux-550Lux, 24VDC

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm chống sốc QCMLC

Cooldaylight,6,000-7,000K,100Lux-600Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QMFLN

- 200/300/400/500/600mm

- Bảo vệ khỏi phôi cắt từ máy công cụ.

- Chóa đèn chống chói

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-D

Bóng LED, 7,000K, 875lm, 620Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-K

Bóng LED, 7,000K, 875lm, 620Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.969.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-MF

Bóng LED, 7,000K, 875lm, 620Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 3.315.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-D

Bóng LED, 7,000K, 2,014lm, 890Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.552.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-K

LED, 890Lux, 7.000K, 2.014lm, 890Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.849.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-MF

LED, 890Lux, 7.000K, 2.014lm, 29w, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 5.047.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QMHL-150-D

Bóng LED, 7,000K, 884lm, 1000Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QMHL-150-K

bóng LED chống nước, rung động và chống dầu, IP67/ IP69K

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QMHL-150-MF

Bóng LED, 7,000K, 884lm, 1000Lux, IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ