Đèn chiếu sáng chống cháy nổ Qlight QMFL300-Ex-24

Cấp bảo vệ: Ex nR II T6,

7,000K, 510lm, 260Lux,

24VDC

Đơn giá: Liên hệ

đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFL

Cooldaylight, 6.000~7.000K,

120Lux~1.200Lux,

Công suất 4.5-53w, IP67

Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFL-400

Cooldaylight, 6,000~7,000K,

375Lux~400Lux,

IP67,

Đơn giá: 2.310.000 VNĐ

đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFLC

Cooldaylight, 6,000~7,000K,

150Lux~1,470Lux,

IP67,

Đơn giá: 2.375.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-200-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K

120Lux,

Công suất 4,5W, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-300-24

Cooldaylight, 6,000~7,000K,

250Lux~828Lux,

IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QFL-400

Cooldaylight, dài 400mm, 400Lux, IP67, 220VAC, 19W

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-500

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 500Lux~545Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-600

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 625Lux~640Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống rung Qlight QFL-1200

Cooldaylight, 6,000~7,000K, 1150Lux~1,200Lux, IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiêu sáng chông thấm chống sốc Qlight QCML

Cooldaylight, 6000-7000K,

85Lux-550Lux,

24VDC

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm chống sốc QCMLC

Cooldaylight,6,000-7,000K,100Lux-600Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QMFLN

- 200/300/400/500/600mm

- Bảo vệ khỏi phôi cắt từ máy công cụ.

- Chóa đèn chống chói

Đơn giá: Liên hệ

Đèn LED chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-D

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-K

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 2.969.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-150-MF

Bóng LED, 7,000K,

875lm, 620Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 3.315.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-D

Bóng LED, 7,000K,

2,014lm, 890Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.552.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-K

LED, 890Lux, 7.000K,

2.014lm, 890Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 4.849.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QML-250-MF

LED, 890Lux, 7.000K,

2.014lm, 29w,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: 5.047.000 VNĐ

Đèn LED chiếu sáng chống dầu Qlight QMHL-150-D

Bóng LED, 7,000K,

884lm, 1000Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng kháng dầu Qlight QMHL-150-K

bóng LED chống nước,

chống rung và chống dầu,

IP67/ IP69K

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng cho máy Qlight QMHL-150-MF

Bóng LED, 7,000K,

884lm, 1000Lux,

IP67, IP69K, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ