Đèn chiếu sáng chống ẩm Qlight QL-PL

Dài 0.6 và 1.2m, IP65, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFLC-600

Cooldaylight, 6,000~7,000K,

775Lux~815Lux,

IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QFLC-1200-220

Cooldaylight, 6,000~7,000K,

1,470Lux~1,500Lux,

IP67,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng chống thấm Q-light QPHL

Cool White, 6,000~7,000K,

80LUX-290LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 630.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPHLC

Cool White, 6,000~7,000K ,

100LUX-375LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 1.138.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Q-light QPL

Cooldaylight,6,000-7,000K,300Lux-500Lux

24/110/220V

Kích thước: 40×25×200~500(L)

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPLC

Cooldaylight, 6,000-7,000K, 65Lux-256Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 792.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng chống thấm Qlight QPHL500

Cool White, 6,000~7,000K,

250LUX-290LUX,

10w, IP65

Đơn giá: 960.000 VNĐ

Đèn pha chiếu sáng kín nước Qlight QWL20

Ánh sáng ban ngày, 1,000lm, 12W, DC12V~24V, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng kín nước Qlight QWL40

Ánh sáng ban ngày, 2709lm, 28W, DC12V~24V, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng Qlight QL9800A-6

chống thấm nước bóng LED, IP67, kích thước 105(W)x105(L)x60(H)

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng kín nước Qlight QL series

Đèn chiếu sáng kín nước Qlight QL series

Đơn giá: Liên hệ