Đèn nhà xưởng RMS-L2204

100-240W, 5,000K, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn nhà xưởng Qlight SL75N4-KE-CRB(PC)

75W, 10.500lm, 5.700K, 80Ra, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn nhà xưởng Qlight SL75N4-KE-CRB(PF)

75W, 9375lm, 5.700K, 80Ra, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn nhà xưởng Qlight SL75N4-KE-CRB(PW)

75W, 10300lm, 5.700K, 80Ra, AC220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn nhà xưởng Qlight SL80N4-KE-CRB(PC)

80W, 10400lm, 5.700K, 80Ra, AC220V

Đơn giá: Liên hệ