Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL

đèn dài: 200/300/400/500mm, chóa trong mờ, 24VDC/220VAC,

Đơn giá: 554.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS

đèn dài: 200/300/400/500mm, chóa trong mờ, 24VDC/220VAC,

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-200

Cooldaylight,6,000-7,000K,80Lux-85Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELT

đèn dài: 200/300/400/500mm,

Cooldaylight, 6.000-7.000 K

Có hộp nối dây,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-300

Cooldaylight,6,000-7,000K,120Lux-120Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELTS

Cooldaylight, 6,000-7,000K, 80Lux-190Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-400

CooldaCooldaylight,6,000-7,000K,150Lux-160Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng Qlight QGLC

Cooldaylight, 6000-7000K,85Lux-370Lux, 24/110/220V

Đơn giá: 1.385.000 VNĐ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QELS-500

Cooldaylight,6,000-7,000K,190Lux-200Lux, 24/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-200

LED, 200mm, 268lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-300

LED, 300mm, 384lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-400

Cooldaylight, trong mờ, 7000K,160lux-150lux,24/110/220V,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng tủ điện Q-light QEL-500

LED, 500mm, 606lm, Cooldaylight, trong mờ, 7000K, chuẩn CE,

Đơn giá: Liên hệ