công tắc hành trình heavy duty QLIGHT SH6560S-FL

Tiếp điểm 10A/250VAC. Tuổi thọ 500.000 lần: IP56. .

Đơn giá: 11.742.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH HEAVY DUTY QLIGHT SH6560S-AL

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH HEAVY DUTY QLIGHT SH6560S-AL

Đơn giá: 11.000.000 VNĐ

công tắc hành trình heavy duty Qlight SH6560S-RL

công tắc hành trình heavy duty Qlight SH6560S-RL

Đơn giá: 11.343.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-W

Cấp bảo vệ: IP56,

Đơn giá: 17.100.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-RL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-RL

Đơn giá: 16.530.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-FL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-FL

Đơn giá: 18.810.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-AL

Công tắc hành trình Qlight SH8560S-AL

Đơn giá: 17.043.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-RL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-RL

Đơn giá: 13.395.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-R

Công tắc hành trình Qlight SH8560-R

Đơn giá: 14.364.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-FL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-FL

Đơn giá: 13.452.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH8560-AL

Công tắc hành trình Qlight SH8560-AL

Đơn giá: 13.395.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-W

Cấp bảo vệ: IP56,

Đơn giá: 12.483.000 VNĐ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-NW

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-NW

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-LRL

Công tắc hành trình Qlight SH6560S-LRL

Đơn giá: 11.400.000 VNĐ