CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-AL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.679.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-RL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.565.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-SW

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.109.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC Qlight SLP2130-P

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.166.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-RP

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.373.000 VNĐ

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH CHỐNG NƯỚC SLP2130-R

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: 2.679.000 VNĐ

Công tắc hành trình chống thấm nước Qlight SLP2130S-AL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình chống nước Qlight SLP2130S-RL

10A / 250VAC, Tuổi thọ 500.000 lần, IP67

Đơn giá: Liên hệ