BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input 0-1A/0-5A/0-220VAC, Output: 0-20mADC

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ