BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input dòng điện 0-1A/0-5A

Input điện áp 0-220VAC,

Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ