Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chiều cao bàn Timotion TDH8P

hiển thị led, 4 vị trí nhớ , 6 nút nhấn

Đơn giá: Liên hệ

Phím điều khiển động cơ tuyến tính Timotion TH10

10 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ, IP66W

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH17

10 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nâng bệnh nhân Timotion TMH13

7 nút nhấn, điều khiển 4 động cơ hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH12

12 nút nhấn, Backlight/ hook, IP66

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển Timotion TMH7

điều khiển 9 động cơ, 23 nút nhấn, backlight/hook IP66

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điều khiển giường Timotion TNP1

điều khiển 7 động cơ, 27 nút nhấn, safety key IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nâng bệnh nhân Timotion TMH3

điều khiển 4 động cơ, 6 nút nhấn, safety/hook IP66

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điều khiển giường Timotion TNP4

điều khiển 7 động cơ, 15 nút nhấn,IP66

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển giường bệnh Timotion TMH1

điều khiển 4 động cơ, 10 nút nhấn, safety key/hook IP66

Đơn giá: Liên hệ

Hộp điều khiển giường Timotion TNP6

điều khiển 7 động cơ, 17 nút nhấn, hook IP66

Đơn giá: Liên hệ