Còi báo Auer ES1

còi đa âm 106dB (32 âm), thân màu đỏ, 24VDC, IP65, Auer

Đơn giá: 990.000 VNĐ

Còi báo 110dB Auer ES2

còi đa âm 107dB (32 âm), màu đỏ, 230VAC, IP65, Auer

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo Auer ASS-P

8 âm, 103dB, 220VAC, IP66, Auer Austria

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo Auer ASS-T

32 âm thanh 108dB chỉnh được, D93x102, 24-48VDC/110-240VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo Auer ASM

32 âm 111dB, D93x102, 24-48VDC/110-240VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI BÁO AUER ASL

63 âm 120dB, 184x184, 24-48VDC/110-240VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI BÁO AUER ASX

63 âm 127dB, 1260m, 228x228, 24-48VDC/110-240VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi cảnh báo Auer KLH

Còi mini,~92dB, 12, 24, 48, 220VAC/DC, IP43, Austria

Đơn giá: 760.000 VNĐ

Còi báo động Auer HPT

âm thanh 108dB, 140x330, 12/24VDC/110/240VAC, IP55

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động Auer HTG

âm thanh 108dB, 132x330, 12/24VDC/110/240VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi cảnh báo Auer EHS

15 âm 118dB, 132x330, 1500HZ, 12/24VDC/110/240VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động Auer KDH

15 âm 92dB, 80x152, 12/24VDC/110/240VAC, IP43

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Còi cảnh báo Auer EHL

15 âm 110dB, 125x122, 1500HZ, 12/24VDC/110/240VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi cảnh báo Auer ESG

3 âm 105dB, D65x22, 12/24VDC/110/240VAC, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động gắn tủ điện Auer ESM

còi, cường độ 100db, 45x22, 12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động gắn tủ điện Auer ESV

âm thanh max 85dB, Kích thước: D30xD22, 12/24/110/220V, IP65

Đơn giá: 720.000 VNĐ

Còi báo động lắp tủ điện Auer ESK

Còi báo động lắp tủ điện Auer ESK

Đơn giá: 690.000 VNĐ

còi báo động Auer ESD

còi 90db, 2400hz, M28, 24/220VAC, IP30

Đơn giá: 610.000 VNĐ

còi báo động gắn tủ điện Auer ESZ

còi 92db, M28, 2400hz, 24V, IP30

Đơn giá: 910.000 VNĐ

còi báo động lắp tủ Auer BU2

còi 90dB, 12/24DC/AC

Đơn giá: 220.000 VNĐ

còi báo động lắp tủ điện Auer BU3

còi 90db , 220VAC

Đơn giá: 220.000 VNĐ

còi báo động Auer TDE

còi 100db, D75, 0.003A, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động quay Auer SE1

còi 112db, 37w, khoảng cách 300m, 800Hz, 108x168, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động quay Auer SE3

còi 110db, 500Hz, khoảng cách 700m, 125W, 220VAC, IP22

Đơn giá: Liên hệ

Chông báo cháy Auer BEL

còi 106db, 4xM20, gắn tường, Ø168 mm , IP66

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động Q-light S60ADH

bóng led, Max 100dB/m, sáng tĩnh/chớp nháy, Ø75mm, IP54

Đơn giá: 538.000 VNĐ

Còi báo Qlight SEN15

15 loại âm Max. 108dB, 5 loại âm tự tạo Max. 98dB

Đơn giá: 2.529.000 VNĐ

còi báo động FHF HPW 11

còi báo động FHF HPW 11

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi FHF AXL05

đèn còi FHF AXL05

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động quay FHF F0

Còi báo động quay FHF F0

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động quay FHF FI

Còi báo động quay FHF FI

Đơn giá: Liên hệ

Còi dẫn động motor FHF II

Còi dẫn động motor FHF FII

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động quay FHF FIIa

Còi báo động quay FHF FIIa

Đơn giá: Liên hệ

còi báo động Qlight SN15

15 loại âm Max. 105dB, 5 loại âm tự tạo Max. 95dB

Đơn giá: 2.690.000 VNĐ

còi báo Qlight SEN25

15 loại âm Max. 115dB, 5 loại âm tự tạo Max. 108dB

Đơn giá: 2.744.000 VNĐ

còi báo Qlight SRN

15 loại âm Max. 108dB, 5 loại âm tự tạo Max. 98dB

Đơn giá: 2.690.000 VNĐ

Còi báo động Qlight SN

15 loại âm Max. 105dB, 5 loại âm tự tạo Max. 95dB, IP55

Đơn giá: 2.744.000 VNĐ

còi báo động gắn tủ Qlight SPK

15 loại âm Max. 85dB, Ø80×80, 12V/24V/110/220V

Đơn giá: 1.291.000 VNĐ

Còi gắn tủ điện Qlight SPK-IO

MP3 File 255 âm, Max. 85dB, Ø62×62, 12V/24V, IP23

Đơn giá: Liên hệ

còi báo tủ điện Qlight QMPS

30 loại âm Max. 98dB, Ø120×120, 12V/24V/110V/240V, IP54

Đơn giá: 4.552.000 VNĐ