Còi báo chống nổ Auer dMS

32 âm, 115db, 145x345x84, Ip66, zones 1, 2, 21 and 22

Đơn giá: Liên hệ

Còi chống nổ Auer mHTG

còi 108db,

II 2 G Ex e mb II T5, II 2 D Ex tD A21,

IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo chống nổ Auer mHPT

zone 1 and 2, âm thanh: 108dB, IP54, 133x345mm.

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động chống nổ Auer dHH

Zone 1, 2, 21, 22, 105 dB, IP66, 5,5 kg

Đơn giá: Liên hệ

Chuông báo động chống nổ Q-light SBE150

Chuông báo động chống nổ Q-light SBE150

Đơn giá: 12.322.000 VNĐ

Chuông báo động chống nổ Q-light SBE130

Âm lượng Max.95dB

Cấu trúc bảo vệ IP56

Protection rating: Ex dⅡC T6, IP56

Đơn giá: 12.160.000 VNĐ

Còi báo động chổng nổ Q-light SPNA

- Còi âm lượng: 118db,

- Đường kính: Ø134mm,

- Chuẩn chống nổ: Ex d ⅡC T6 Gb, IP66

Đơn giá: Liên hệ