Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S3

2 vị trí, cần xoay ngắn,

D22/25, 1NO,

Mũi tên màu trắng / đỏ

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S4

D22, tự giữ, 1NO / NC,

cần dài,

Màu: trắng / đỏ

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S5

tự trả về 2 bên,

D22, 2NO. 

Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S6

tự trả về 2 phía, cần dài

D22mm, 2NO.

Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-SAW2A

bên trái tự giữ, bên phải tự trả về,

2NO, D22mm, Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S7

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S8

tự giữ, loại cần dài

2NO, D22mm.

Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc chìa khóa Autonics S2KR

Có 2 hoặc 3 vị trí,

tự giữ hoặc trả về

Tiếp điểm 1 hoặc 2 CO

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L1

Cấu trúc bảo vệ : IP52

Loại hoạt động : Núm xoay ngắn 2 vị trí

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L2

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 2 vị trí,

tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L3

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 2 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L4

Loại hoạt động: Núm xoay dài 2 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L5

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

tự trả về cả 2 bên

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L6

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

tự tự trả về từ 2 bên

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L7

Cấu trúc bảo vệ : IP52

hoạt động : Núm xoay 3 vị trí, giữ nguyên

Khối tiếp điểm : 2 CO, 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L8

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-LA

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

Bên trái tự giữ, bên phải tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-LB

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

Bên trái tự giữ, bên phải tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ