Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S3WA

2 vị trí, cần xoay ngắn, D22/25, 1NO, Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S5W2A

tự trả về 2 chiều, 2NO, D22mm, Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-SAW2A

bên trái tự giữ, bên phải tự trả về, 2NO, D22mm, Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S4

D22, tự giữ, 1NO / NC, cần dài, Màu: trắng / đỏ

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S6

tự trả về 2 phía, D22mm, 2NO.

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S8W2A

tự giữ, 2NO, D22mm. Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S7W2A

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S7W2A

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc chìa khóa Autonics S2KR

Có 2 hoặc 3 vị trí, tự giữ hoặc trả về

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ