Công tắc chìa khóa an toàn Autonics SF2KR

Chức năng khóa, max 4 tiếp điểm: 1NO+2NC, 3NC, 2NO+2NC

Đơn giá: Liên hệ

tay nắm Công tắc kích hoạt an toàn Autonics SFEN

tiêu chuẩn 2NO+NC, nút dừng 3NO+2NC, nút nhấn/nhả 2NO+2NO

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL2

Nhiều loại tiếp điểm khác nhau (lên đến 6 tiếp điểm)

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc từ không tiếp xúc Autonics series MN

Tiếp điểm 2NO/1CO, cáp 2m/đầu nối M12 0.3m

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-2M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFN Series

Công tắc cửa an toàn Autonics SFN Series

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-020

không tiếp xúc, cáp 2m, PNP, 24VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-W

Không tiếp xúc, đầu nối M12, PNP, 24VDC, , IP67

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-050

Không tiếp xúc, cáp 5m, PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-C

Tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M12 connecter, IP67, võ nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-2G1/2

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-3B

tiếp điểm 6A, 3NC, 1 đầu ra cáp , IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-3B-M20

tiếp điểm 6A, 3NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-A2B

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-A2B-M20

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-AB

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa,

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-AB-M20

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-AB-C

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp M12 connecter, IP67, vỏ nhựa

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-M2B

tiếp điểm 6A, 2NC, đầu ra cáp, IP67, vỏ kim loại,

Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M2B-M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M2B-G1/2

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

công tắc an toàn Autonics SFD-M2B-C

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M12 connecter, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.942.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-M2B-2G1/2

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.366.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-M3B

tiếp điểm 6A, 3NC, đầu ra cáp, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M3B-M20

tiếp điểm 6A, 3NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại,

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-M3B-2M20

tiếp điểm 6A, 3NC, 2 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.474.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M3B-2G1/2

tiếp điểm 6A, 3NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.474.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-MA2B

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp , IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-MA2B-M20

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-MA2B-2G1/2

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.474.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-MAB

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp , IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-MAB-C

tiếp điểm 6A, 1NP+1NC, 1 đầu ra M12 connecter, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.942.000 VNĐ

công tắc an toàn Autonics SFD-MAB-M20

tiếp điểm 6A, 1NO+1NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-MAB-2G1/2

tiếp điểm 6A, 1NO+1NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Đơn giá: 1.366.000 VNĐ

Chìa khóa an toàn Autonics SFD-KH

dùng cho công tắc an toàn SFD

Đơn giá: 90.000 VNĐ

chìa khóa công tắc Autonics SFD-KHR

dùng cho công tắc an toàn SFD

Đơn giá: 120.000 VNĐ