Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CYD5

Đầu nối công tắc an toàn, chia 2 nhánh M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CCD5

Đầu nối chữ thập công tắc an toàn, M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn dừng khẩn Autonics SF2ER

Núm D40, nhãn EMO/EMS, 3 tiếp điểm, khoét lổ Ø22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RB

Núm D30, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1R2B

Đầu nút D30, tiếp điểm 2NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1R3B

Nút D30, tiếp điểm 3NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RAB

Nút D30, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn chống thấm dầu Autonics SF2ER-E2RB-S

Núm D40, nhãn EMs, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RA2B

Nút D30, tiếp điểm 1NO + 2NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RB

Núm D40, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RB-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2R2B-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SF2ER-E2R3B-A

Đầu núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 3NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút dừng khẩn Autonics SF2ER-E2RAB-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2R2B-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RA2B-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 1NO + 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn dừng khẩn Autonics SF2ER-E2RAB-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-2M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-W

Không tiếp xúc, đầu nối M12, PNP, 24VDC, , IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-020

không tiếp xúc, cáp 2m, PNP, 24VDC, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFN Series

Công tắc cửa an toàn Autonics SFN Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SFN-M-050

Không tiếp xúc, cáp 5m, PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-C

Tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M12 connecter, IP67, võ nhựa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-2G1/2

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-3B

tiếp điểm 6A, 3NC, 1 đầu ra cáp , IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-3B-M20

tiếp điểm 6A, 3NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-A2B

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: 602.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 899.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-A2B-M20

tiếp điểm 6A, 1NO + 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-AB

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp, IP67, vỏ nhựa,

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-AB-M20

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-AB-C

tiếp điểm 6A, 1NO + 1NC, 1 đầu ra cáp M12 connecter, IP67, vỏ nhựa

Giá KM còn: 1.108.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-M2B

tiếp điểm 6A, 2NC, đầu ra cáp, IP67, vỏ kim loại,

Giá KM còn: 722.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M2B-M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ kim loại

Giá KM còn: 722.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.079.000 VNĐ

Công tắc an toàn Autonics SFD-M2B-G1/2

tiếp điểm 6A, 2NC, 1 đầu ra cáp G1/2, IP67, vỏ kim loại

Giá KM còn: 722.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.079.000 VNĐ