Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box Control Box

Bề rộng từ 225 - 400mm

Bề cao: từ 225 tới 600mm

độ sâu: 120 đến 230mm. IP67, IK08

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-012

W225xH275xD120, IP67, Nhựa ABS, Bản lề nhựa & khóa inox

Đơn giá: 695.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-013

W200xH300xD130mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 720.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-015

W200xH300xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 733.000 VNĐ

tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-01

W200xH300xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 810.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-025

W300xH400xD150mm bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.146.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-036

W400xH500xD160mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.723.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-02

W300xH400xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.185.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AG-03

W400xH500xD200mm

(bản lề & khóa inox)

IP67

Đơn giá: 1.846.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-012

Nắp trong suốt W225xH275xD120mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 815.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-013

Nắp trong suốt

W200xH300xD130mm

(bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 815.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-015

Nắp trong suốt W200xH300xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-01

Nắp trong suốt W200xH300xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 933.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-025

Nắp trong suốt W300xH400xD150mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.289.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-02

Nắp trong suốt W300xH400xD180mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.323.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-036

Nắp trong suốt W400xH500xD160mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-03

Nắp trong suốt W400xH500xD200mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-AT-04

Nắp trong suốt W400xH600xD230mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: 2.493.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Control box Hi Box DS-AG-04

W400xH600xD230mm

(bản lề & khóa inox)

IP67, Korea

Đơn giá: 2.251.000 VNĐ

Tủ điện nhựa chống thấm Hi Box DS-PG-07

W600xH800xD280mm (bản lề & khóa inox) IP67

Đơn giá: Liên hệ