đồng hồ lưu lượng SEBA SCTDF Series

Ngõ ra:   0 ~ 5 V or 4 ~ 20 mA

Lưu lượng: 0.5-900m/phút. 

Độ chính xác: 1%. Ống: 3/8"~2.1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ lưu lượng hiển thị rời SEBA SEF6700

Đồng hồ lưu lượng hiển thị rời SEBA SEF6700

Đơn giá: Liên hệ