Bộ điều khiển mực nước Daehan DLC-2U

Ngõ ra: High và Low Alram

Điều khiển bơm nước,

8pin

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DLC-3U

Ngõ ra: High alarm, Low alarm,

Báo còi,

điều khiẻn bơm.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DLC-3U-2W

Ngõ vào: 4-20mA, out: High or Low/Buzzer Alram, 1 bơm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ hiển thị mức nước Daehan DI-65A

Đồng hồ hiển thị mức nước Daehan DI-65A

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ hiển thị mức nước Daehan DI-100A

Đồng hồ hiển thị mức nước Daehan DI-100A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị mức nước Daehan DI-100N

Input 4~20mA, Output: 4~20mA, 96x48, 24 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển 2 bơm nước Daehan Sensor DQC-4U-M-2W

Ngõ vào: 4-20mA,

11-Pin loại chan cắm

out: High Alram, 2 bơm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển chạy 2 bơm Daehan DLC-4U-M-2W

Ngõ ra: 1 alarm mức cao,

2 relay cho 2 bơm nước.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan Sensor DFC-4U-2W

ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: High/Low/Alram, relay bơm nước

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển mức nước Daehan Sensor DLC-4U

Hiển thị LED, alarm High & low, 1 còi, 1 relay, 220V

Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Bộ điều khiển mực nước Daehan Sensor DLC-4U-MC

Dùng cho 2 bơm luân phiên,

4 mức, Highalarm, 1 còi,

220VAC

Đơn giá: 3.190.000 VNĐ

Bộ nguồn 24VDC Daehan DFI-24V

Ngõ vào: 220VAC, 8Pin, Ngõ ra: 24VDC / 59mA

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Bộ hiển thị mức nước Daehan DFI-24VN

Ngõ vào: 4-20mA, Nguồn cấp: 220VAC

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DFC-4U-2WN

Ngõ vào: 4-20mA, 11-Pin, Ngõ ra: High&Low, 1 relay bơm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DEC-5U-2WN

Ngõ vào: 4-20mA, 11-Pin, out: High Alram, 1 bơm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DEC-4U-2WN

Ngõ vào: 4-20mA, 11-Pin, out: 1 Alram, 1 bơm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mực nước Daehan DFC-4U

Ngõ ra: còi Buzzer, Ngõ ra: 1 relay cho bơm.

Đơn giá: 1.660.000 VNĐ

Bộ điều khiển mức nước Daehan DQC-3UN

Ngõ vào 3 phao, out: 1 alarm, 1 relay bơm, 11-Pin

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức nước Daehan Sensor DLC-4U-2W

Ngõ vào: 4-20mA, Ngõ ra: High&Low, 1 còi 1 relay bơm

Đơn giá: Liên hệ

Relay mực nước Daehan DFC-2U

2 mức thấp và cao, dùng với công tắc phao DF, 8 pin

Đơn giá: 710.000 VNĐ

Bộ điểu khiển 2 bơm luân phiên Daehan DLC-2M

dùng cho 2 bơm,

in: 4-20mA, 1 còi

out 2 alarm, 2 relay cho bơm

Đơn giá: 4.780.000 VNĐ

Bộ điều khiển 3 bơm luân phiên Daehan DLC-3M

dùng cho 3 bơm, 6 mức,

input: 2 dây,

2 alarm, 1 còi

Đơn giá: 6.370.000 VNĐ

Bộ điều khiển 4 bơm luân phiên Daehan DLC-4P

dùng cho 4 bơm, 4 mức, out: 4 relay

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển bơm nước Daehan DFIC-4N-MULTI

In: 4-20mA,

out: 4 relay + 4-20mA,

220V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển bơm Daehan DFIC-4U

điều khiển 1 bơm,

2 Alarm,

1 còi Buzzer.

 

 

 

 

Đơn giá: 5.230.000 VNĐ

Bộ điều khiển 2 bơm Daehan DFIC-4U-M

Bộ điều khiển 2 bơm,

2 Alarm (mức nước High/Low)

Ngõ vào: 4-20mA 2-Wire

Đơn giá: 5.940.000 VNĐ

Bộ điều khiển bơm nước Daehan Sensor DFIC-4P

Ngõ vào: 4-20mA,

Ngõ ra 4~20mA

+ 4 Relay độc lập

Đơn giá: 7.130.000 VNĐ

Bộ điều khiển bơm Daehan DPC-10

In: 4-20mA từ phao,

2 Alarm,

1 relay cho bơm + 4~20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển bơm Daehan DFIC-4D

In: 4-20mA,

2 Alarm (high&low),

1 relay cho bơm, 11pin

Đơn giá: 5.230.000 VNĐ

Bộ điều khiển bơm nước Daehan DFIC-4DN

In: 4~20mA,

out: 4~20mA + 2 Alarm Relays,

1 Relay cho bơm.

Đơn giá: 5.940.000 VNĐ

Bộ điều khiển 2 bơm luân phiên Daehan DQC-4U-MC-2W

In: 4~20mA,

out: 1 Alarm, 2 Relay cho 2 bơm,

11 pin

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển mức chất lỏng UBTECK UBT-C600

Khả năng thu nhận: 15 cảm biến mức, RS485, RS232

Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN MỨC CHẤT LỎNG UBTECK UBT-C700

Khả năng thu nhận: 15 cảm biến mức, RS485, RS232, TCP/IP, 400MHz RF

Đơn giá: Liên hệ

Hệ thống quản lý dung tích bể chứa xăng dầu

Hệ thống quản lý dung tích bể chứa xăng dầu

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Daehan DLT-200R

Bộ chuyển đổi tín hiệu Daehan DLT-200R

Đơn giá: 10.620.000 VNĐ

Bộ điểu khiển mức nước Daehan DLC-4U-2WN

Nguồn cấp : 220V, 60Hz

LED Display

Phương thức truyền 2 dây (Current Loop)

Đơn giá: Liên hệ