công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-100

chất rắn, bột, hạt, trục cánh quạt 77mm, 1C/O, SUS304

Đơn giá: 3.560.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-200

chất rắn, bột, hạt, trục cánh quạt 87mm, 1C/O, SUS304

Đơn giá: 4.820.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-300

chất rắn, bột, các loại hạt, trục cánh quạt dài 300mm

Đơn giá: 6.620.000 VNĐ

Công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DRF-100S

Chiều dài que dò: 370mm, Output: 1C/O, IP65

Đơn giá: 11.880.000 VNĐ

Cảm biến mức chất rắn DHS DRF-100F

Chiều dài que dò: 370mm, Output: 1C/O, IP65

Đơn giá: Liên hệ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DRF-200S

Chiều dài que dò: 370mm, Output: 1C/O, IP65, -20℃~120℃

Đơn giá: 15.050.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DRF-200F

Chiều dài que dò: 387mm, Output: 1C/O, IP65, -20℃~120℃

Đơn giá: 16.550.000 VNĐ

Cảm biến mức chất rắn DHS DAEHAN SENSOR DVS-100

Chiều dài điện cực: 40mm, Output: 1C/O, IP65

Đơn giá: 13.530.000 VNĐ

ông tắc mức chất rắn Daehan Sensor DVS-100-E C

Chiều dài điện cực yêu cầu, Output: 1C/O, IP65

Đơn giá: 13.530.000 VNĐ

công tắc đo mức dạng sóng vô tuyến Seojin SRF

công tắc đo mức dạng sóng vô tuyến Seojin SRF

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc mực kiểu rung Seojin SVL

Công tắc mực kiểu rung Seojin SVL

Đơn giá: Liên hệ