công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-100

chất rắn, bột, hạt,

trục cánh quạt 77mm,

1C/O, SUS304

Đơn giá: 3.560.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-200

chất rắn, bột, hạt,

trục cánh quạt 87mm,

1C/O, SUS304

Đơn giá: 4.820.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DSP-300

chất rắn, bột, các loại hạt,

trục cánh quạt dài 300mm

Tiếp điểm: 1C/O 220VAC, 5A

Đơn giá: 6.620.000 VNĐ

Công tắc mức chất rắn Daehan DRF-100S

Chiều dài que dò: 370mm,

Output: 1C/O,

Cấp bảo vệ: IP65

Đơn giá: 11.880.000 VNĐ

Cảm biến mức chất rắn DHS DRF-100F

Chiều dài que dò: 370mm,

Output: 1C/O,

Bảo vệ; IP65

Đơn giá: Liên hệ

công tắc mức chất rắn Daehan DRF-200S

Chiều dài que dò: 370mm,

Output: 1C/O, IP65,

-20℃~120℃

Đơn giá: 15.050.000 VNĐ

công tắc mức chất rắn Daehan Sensor DRF-200F

Chiều dài que dò: 387mm,

Output: 1C/O, IP65,

-20℃~120℃

Đơn giá: 16.550.000 VNĐ

Cảm biến mức chất rắn DAEHAN DVS-100

Chiều dài điện cực: 40mm,

Output: 1C/O,

IP65

Đơn giá: 13.530.000 VNĐ

Công tắc mức chất rắn Daehan DVS-100-E

Chiều dài điện cực yêu cầu,

Output: 1C/O,

Bảo vệ: IP65

Đơn giá: 13.530.000 VNĐ

công tắc đo mức dạng sóng vô tuyến Seojin SRF

công tắc đo mức dạng sóng vô tuyến Seojin SRF

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc mực kiểu rung Seojin SVL

Chiều dài: 0-4m

Tiếp điểm: 1 C/O, 5A 250V AC

Vật liệu: 304/316SS

Đơn giá: Liên hệ