cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-50

300~3300mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 1~5V, Ohm, 24VDC

Đơn giá: 28.330.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-05

300~3300mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 1~5V, Ohm, 24VDC

Đơn giá: 27.070.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-100

400~8400mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, max100mA, 24VDC

Đơn giá: 33.270.000 VNĐ

cảm biến siêu âm DHS DU-50-WB

300~5.3m, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: 21.310.000 VNĐ

Cảm biến đo mức siêu âm Daehan Sensor DU-10-G

100~1000mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: 18.970.000 VNĐ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-WB-C

300~5300mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-G

300~3000mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-WB-C

300~10,300mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-50-G-C

300~5000mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến mức siêu âm Daehan DU-100-G-C

300~10,000mm, 0.25%, Ngõ ra: 4~20mA, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-12

Phạm vi đo: 12m, out: 4~20mA, 1~5VDC, Ohm, 24VDC

Đơn giá: 46.410.000 VNĐ

cảm biến mức siêu âm Daehan Sensor DU-12-D

Phạm vi đo: 500mm ~ 12,000mm, out: 4~20mA,1~5VDC, 24VDC

Đơn giá: 47.310.000 VNĐ