công tắc dòng chảy Daehan Sensor DFS-2S

áp suất max: 10 Kgf/㎤, inox SUS304, PT1", cable

Đơn giá: 3.560.000 VNĐ

công tắc dòng chảy Daehan Sensor DFS-3S

tiếp điểm 0.5A, inox SUS304 (316), PT1", nối cable

Đơn giá: 4.510.000 VNĐ

công tắc dòng chảy Daehan Sensor DFS-4S

tiếp điểm 0.5A, inox SUS304 (316), PT1", connector

Đơn giá: 4.510.000 VNĐ

công tắc dòng chảy Daehan Sensor DFS-1B

tiếp điểm 1NO / 1A, inox SUS304, PT1"

Đơn giá: 1.780.000 VNĐ

Công tắc dòng chảy Daehan Sensor DFS-4B

Áp suất max: 10 Kgf/㎤, inox SUS304, PT3/4", connector

Đơn giá: 1.810.000 VNĐ

Công tắc dòng chảy Autosigma HFS25

tiếp điểm 1NO / 1A, inox SUS304, PT1" (34mm)

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc dòng chảy Autosigma HFS20

tiếp điểm 1C/O / 1A, inox SUS304, PT3/4" (27mm)

Đơn giá: Liên hệ