Công tắc phao lắp ngang Daehan DH-100S

10 Kgf/㎤, Max 220VAC 50Hz, 1A, SUS304/316

Đơn giá: 4.350.000 VNĐ

Công tắc phao gắn ngang Daehan DH-200S

10 Kgf/㎤, SUS304/SUS316, 1A, 50Hz, 220VAC

Đơn giá: 6.970.000 VNĐ

Công tắc phao lắp ngang Daehan DH-100F

10 Kgf/㎤, SUS304/316, 5A, 220VAC

Đơn giá: 7.260.000 VNĐ

Công tắc phao chống nổ Daehan DH-500F

Chống cháy nổ Exd IIB T6, Vật liệu SUS304

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao daehan DLF-1

Relay 1A,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao daehan DLF-2

SUS304/SUS316, SPST, 5~220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao Daehan DLF - BS

Stem - Ø8, Float -Ø28, SUS304/SUS316, 5~220VAC.

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-S

Stem - Ø8, Float -Ø28,

SUS304/sus316,

5~220VAC.

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-SL

Stem - Ø12.7, Float -Ø50,

SUS304/SUS316,

5~220VAC.

Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-LB-1S

Stem - Ø12.7, Float -Ø50,

SUS304/SUS316,

5~220VAC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao daehan DLF-4

SUS304 (tùy chọn SUS316)

Đơn giá: 3.010.000 VNĐ

Công tắc phao Seojin SHM-100

Công tắc phao Seojin SHM-100

Đơn giá: Liên hệ

Công tắ phao Seojin SFM

Công tắ phao Seojin SFM

Đơn giá: Liên hệ