Công tắc phao daehan DLF-3

Vật liệu: P.P, tiếp điểm 1A

Đơn giá: 900.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-303

Phao Ø24, tiếp điểm max 1A

Đơn giá: 120.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-103

Phao Ø24, tiếp điểm max 1A

Đơn giá: 120.000 VNĐ

Công tắc phao daehan DLF-503

Phao P.P Ø25, tiếp điểm max 1A

Đơn giá: 440.000 VNĐ