Đèn Tháp Gắn Tường Qlight QWTL

led, sáng tĩnh, từ 1-5 tầng ,12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.770.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường Có Còi Qlight QWTL-BZ

led, sáng tĩnh, từ 1-5 tầng , 85db, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 3.120.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Nhấp Nháy Qlight QWTLF

led, sáng nháy, từ 1-5 tầng , 80 lần/phút, IP54

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Nhấp Nháy Có Còi Qlight QWTLF-BZ

led, sáng nháy, từ 1-5 tầng , 85db, 80 lần/phút, IP54

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường Qlight QWTDL

led, sáng tĩnh,

từ 1-5 tầng ,

12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 1.400.000 VNĐ

Đèn Tháp Gắn Tường LED Qlight QWTDLF

led, sáng nhấp nháy, từ 1-5 tầng, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: Liên hệ