THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI I/O AUTONICS ABS

1 -32 IO

Đơn giá: Liên hệ

Khối I/O Autonics AFS-H20

20 chân, 0.3-1.25mm2, 125VAC, 1A, 80x32x39,

Đơn giá: 551.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFS-H40

40 chân, 0.3-1.25mm2, 125VAC, 1A, 150x32x39,

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Khối I/O Autonics ACS-20L

Khối I/O Autonics ACS-20L

Đơn giá: 318.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ACS-20T

Khối I/O Autonics ACS-20T

Đơn giá: 318.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ACS-40L

Khối I/O Autonics ACS-40L

Đơn giá: 424.000 VNĐ

Khối Đầu Cuối I/O Autonics ACS-40T

Khối Đầu Cuối I/O Autonics ACS-40T

Đơn giá: 424.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFE4-H20-16LF

đầu nối vào 20 pin,

đàu nối ra 16 socket 4 pin CNE

Dòng định mức: 1A

Đơn giá: 1.046.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFE4-H40-32LF

đầu nối vào 40 pin,

đàu nối ra 32 socket 4 pin CNE

Dòng định mức: 1A

Đơn giá: 1.796.000 VNĐ

Thiết Bị Đầu Cuối I/O Autonics AFR

40 - 50 đầu nối dây.

Đơn giá: Liên hệ

Thiết Bị Đầu Cuối I/O Autonics AFL

Thiết Bị Đầu Cuối I/O

Đơn giá: Liên hệ

khối I/O Autonics AFR-H50B

Ø0.3 to Ø1.2mm, 50 Terminal, cắm nhanh, 125VDC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

khối I/O Autonics AFR-H50

Ø0.3 to Ø1.2mm, 50 Terminal, cắm nhanh, 125VDC, IP20

Đơn giá: Liên hệ

khối I/O Autonics AFL-H40-LN

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 40, NPN, 24VDC, 1A, IP20

Đơn giá: Liên hệ

khối I/O Autonics AFL-H50B

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 50, 125VDC, 1A, IP20

Đơn giá: Liên hệ

khối I/O Autonics AFR-H40

Ø0.3 to Ø1.2mm, 40 Terminal, nối tiếp, 125VDC, IP20

Đơn giá: 800.000 VNĐ

Module I/O Autonics AFL-H40

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 40, 125VDC, 1A, IP20

Đơn giá: 710.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ACS-50L

Khối I/O Autonics ACS-50L

Đơn giá: 551.000 VNĐ

khối I/O Autonics AFL-H20

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 20 nối nhanh, 125VDC, 1A, IP20

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFR-H40-LN

Ø0.3 to Ø1.2mm, 32 Terminal, nối tiếp, 24VDC, IP20

Đơn giá: 1.160.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFR-H40-LP

Ø0.3 to Ø1.2mm, 32 Terminal, nối tiếp, 24VDC, IP20

Đơn giá: 1.160.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFL-H40-LP

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 32, PNP, 24VDC, 1A, IP20

Đơn giá: Liên hệ

Khối I/O Autonics AFL-H20-LN

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 16, 24VDC, 1A, IP20

Đơn giá: 710.000 VNĐ

khối I/O Autonics AFS-H50

50 chân, 0.3-1.25mm2,

125VAC, 1A,

Tiêu chuẩn: CE, UL

Đơn giá: 930.000 VNĐ

Khối I/O Autonics AFL-H20-LP

Ø0.3-Ø1.2mm, số terminal 16, 24VDC, 1A, IP20

Đơn giá: 710.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ACS-50T

Khối I/O Autonics ACS-50T

Đơn giá: 551.000 VNĐ

Khối đầu nối IO Autonics ACL series

Max 50 điểm nối, loại nhấn khóa, 10A

Đơn giá: Liên hệ

Khối đầu nối IO Autonics ACR series

Max 50 điểm nối, loại nhấn khóa, 10A

Đơn giá: Liên hệ