Đầu gắp dùng điện Chelic EDP

Lực gắp: 3-6N,

Xy lanh: Ø12~16.

hành trình đóng mở 4mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDG

Lực gắp: 14/80/140/220N,

hành trình 8/14/22/30mm

tốc độ max: 62.8~157 (mm/s) 

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDF

Lực gắp: 46/142N,

hành trình ngang/dọc 24/48 và 32/64mm

Tốc độ: 0~50mm/s

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDM

Lực gắp 6.4/25/60/90N,

góc đóng mớ 180 độ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic EDQ

Lực gắp 22/102N,

hành trình 10mm, 14mm

Độ chính cao: ±0.02mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDX

Lực gắp 466/233,

hành trình 30, 50, 75, 100

Tốc độ (mm/s): 0~100

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EQX

Lực gắp 466/233N,

hành trình 25, 50, 75, 100

Tốc độ (mm/s): 0~100

Đơn giá: Liên hệ

Driver servo Chelic FXB5040-ST2

Điện thế: 24-48VDC

Truyền thông: RS485 / RS232

Đơn giá: Liên hệ