Đầu gắp Chelic EDP

Xy lanh: Ø12~Ø16. hành trình đóng mở 4mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDG

Lực gắp; 14/80/140/220, hành trình 8/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDF

Lực gắp; 46/142, hành trình ngang/dọc 24/48 và 32/64mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDM

Lực gắp; 6.4/25/60/90, góc đóng mớ 180 độ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic EDQ

Xy lanh: Ø25~Ø42. Lực gắp 22/102, hành trình 10/14

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EQX

Xy lanh: Ø25. Lực gắp 466/233, hành trình 25, 50, 75, 100

Đơn giá: Liên hệ