Đầu gắp dùng điện Chelic EDP

Lực gắp: 3-6N, Xy lanh: Ø12~16. hành trình đóng mở 4mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDG

Lực gắp: 14/80/140/220N, hành trình 8/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EDF

Lực gắp: 46/142N, hành trình ngang/dọc 24/48 và 32/64mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDM

Lực gắp 6.4/25/60/90N, góc đóng mớ 180 độ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic EDQ

Lực gắp 22/102N, hành trình 10mm, 14mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic EDX

Lực gắp 466/233, hành trình 30, 50, 75, 100

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp dùng điện Chelic EQX

Lực gắp 466/233N, hành trình 25, 50, 75, 100

Đơn giá: Liên hệ

Driver servo Chelic FXB5040-ST2

Điện thế: 24-48VDC

Đơn giá: Liên hệ