Đầu gắp song song Chelic HDL

Ø16/20/25/32, hành trình đóng mở 12mm/14mm/15mm/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDT

Ø16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 30mm~200mm

Đơn giá: Liên hệ