Đầu gắp bàn trượt Chelic HDZ HRZ

Ø6/10/16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 4/6/10/14/22/30

Single acting, Double acting

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp bàn trượt Chelic HDF

Xy lanh: Ø12~Ø20;

Double acting;

hành trình: 12~80mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh kẹp Chelic HDZL

Ø6/10/16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 4/6/10/14/22/30

Có nắp chống bụi, Chấu gắp không gỉ

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDP

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/10/12/14/16mm

Áp suất: 1.5 ~ 7kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song chống bụi Chelic HDPM

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/12/14/16mm

áp suất: 1.5 ~ 7kgf/cm²

 

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDU

Ø10/16/20/25/32,

hành trình 4/8/12/14/16mm

áp suất: 1.5 ~ 7 kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp kiểu trượt chống bụi Chelic HDZM HRZM

Bore size: Ø6~Ø40;

Gripper stroke: 4~30mm.

áp suất 2 ~ 7kgf / cm²

Đơn giá: Liên hệ