Đầu gắp bàn trượt Chelic HDZ HRZ

Ø6/10/16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 4/4/6/10/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDP

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/10/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song chống bụi Chelic HDPM

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDU

Ø10/16/20/25/32, hành trình đóng mở 4/8/12/14/16mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp bàn trượt Chelic HDF

Xy lanh: Ø12~Ø20; Double acting; hành trình: 12~80mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh kẹp Chelic HDZL

Ø6/10/16/20/25/32/40, hành trình đóng mở 4/4/6/10/14/22/30mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp kiểu trượt chống bụi Chelic HDZM HRZM

Bore size: Ø6~Ø40; Gripper stroke: 4~30mm.

Đơn giá: Liên hệ