Xy lanh gắp song song Chelic HDW

Ø20/25/32/40/50/63/80/100, hành trình 8/11/16/20/26/32/40/60mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 2 chấu chống bụi Chelic HDWM

Xy lanh Ø25/32/40/50, hành trình 11/16/20/26mm,

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp lực Chelic HCW

Xy lanh Ø44/60, hành trình 2.6mm,

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp Chelic HMG

Xy lanh: Ø22~Ø55; Double acting; hành trình mỗi chấu: 4~13mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 ngón Chelic HMT

Xy lanh: Ø55~Ø70; Double acting; hành trình: 8~10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp kẹp chữ Y Chelic HMY

Xy lanh Ø34~Ø66; Double acting; hành trình: -3~15°.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kẹp điện Chelic HMW

Xy lanh Ø18~Ø125; Double acting; hành trình 1 chiều: 2.5~30mm.

Đơn giá: Liên hệ