Đầu gắp Angular Chelic HDS HRS

Đường kính Ø10/16/20/25/32, góc đóng mở -10°~+30°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp góc Chelic HDM

Đường kính Ø10/16/20/25/32, góc đóng mở -10°~+180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDQ2

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HDQ3

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 4 chấu Chelic HDQ4

Ø25/32/40/50/63/80/100, hành trình 6/8/8/12/16/20/24mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu hollow Chelic HDQT

Ø25/32/40/50, hành trình mỗi chấu 3/4/4/6mm

Đơn giá: Liên hệ

Đầu kẹp khí nén mini Chelic HDD

Đường kính Ø8, Ø11, Single acting

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu chống bụi Chelic HDQM

Xy lanh Ø25~Ø50; Double acting; hành trình: 6~12mm.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp 3 chấu Chelic HMQ

Xy lanh: Ø18~Ø160; Double acting; hành trình: 4~20mm.

Đơn giá: Liên hệ