Đầu gắp xoay Chelic RMZ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMW

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RMQ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBW

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBQ

Xy lanh: 10~25; Double acting; góc quay: 90°, 180°

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay Chelic RBZ

D10/16/20; Double acting; Hành trình chấu kẹp: 4, 6, 10mm.

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh kẹp ngược Chelic RMT

Xy lanh: 25, 50; Double acting; Swing angle: 180°.

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp xoay dạng module Chelic RTL

Xy lanh Ø18~Ø50; Double acting; góc quay: 90°.

Đơn giá: Liên hệ